2014. március 17-21.
Nyelvi témahét 1.

Angol nyelvi témahét

A gyakorló szakemberek tapasztalatai arra utalnak, hogy az óvodai és alsó tagozatos nyelvtanítás során az anyanyelv elsajátításához hasonló folyamatok során rögzülnek az idegen nyelv szavai s bizonyos mélységig nyelvtani szabályai. A program keretében minden csoporttal az ételekről tanultunk és az azok körül gyakorlati kérdések megvizsgálása volt a cél. A program keretén belül csak angolul folytattam kommunikációt. Ezt azért tartom fontosnak, mert többször elismételtem mindent, és ha valaki figyel, akkor a gesztusokkal és a segédletek bemutatásával minden érthető, kivehető.

Fontosnak tartom, hogy az angol nyelvi oktatás célja így valósuljon meg, hiszen ezek a napi szintű rutinok, amik előfordulnak a tanórákon, azok beépülnek a gyerekek tudásába, ezáltal később is bármikor hasznát tudják venni, valamint a nyelvtan megértésében is sok esetben lehet rá hivatkozni.

A 3. , 4. és 5. osztály játékos formában, csoportbontásban kapta a feladatokat, melynek célja az volt, hogy meglévő szókincsüket tovább bővítsük az ételek témakörben. A foglalkozás elején közös munka, majd csoportmunka bontakozott ki. A projekt munka keretében ételekről és az órai élményekről kellett plakátot készíteni.

Az 6. osztály játékos formában az egészséges és egészségtelen ételek fogalmával ismerkedett meg, valamint ezeket az ételeket csoportosították is. Az óra elején együtt, majd csoportokban dolgozott az osztály. Végül a projekt munka keretében önállóan kellett egy óriási éttermi menü kártyát készíteniük.

A 7. osztály az egészséges és egészségtelen ételek fogalmával ismerkedett meg, valamint ezeket az ételeket csoportosították is. Szövegfeldolgozás következett a terítésről. Az olvasott szöveg alapján plakátot kellett készítsenek a helyes terítési normáról. Minden csoport helyes képet rajzolt a terítésről, mely bizonyítja, hogy a szövegértés sikeres volt. Majd a terítés szabályait a gyakorlatban is megvalósították.

A 8. osztály az egészséges és egészségtelen ételek fogalmával ismerkedett meg, valamint ezeket az ételeket csoportosították is. Szövegfeldolgozás következett a kókuszgolyó receptjéről. A megértett szöveg alapján gyakorlatban is el kellett készíteni a finomságot. Ezzel együtt begyakoroltuk a mértékegységek használatát is.

Észrevételem szerint a gyerekek rendkívül szeretik a mozgalmas, csoportbontásos munkát. Még a tanulásban gyengébb hallgatók is aktívan bevonhatók a feladatokba, nem unják el magukat, ha kellő érdeklődést tudunk a gyerekek felé közölni. A fejtörő játékok felkeltették az érdeklődésüket, csapatként, egységként oldották meg a felmerülő problémákat. A csoportbontás is véletlenszerű volt, így a gyerekek a csoportokba tudástól függetlenül kerültek.

A gyengébb tanulókat karöltve segítették, mindenki megtalálta a projekt munka keretében is az a feladatot, amit szívvel-lélekkel el tud végezni. Mindenki a magáénak érezhette az adott feladatot. Kimondottan fontosnak tartom, hogy a gyerekek gyakorlatias megoldásokkal is találkozzanak, hiszen nem elég elméletben tudni valamit, ha meg tudják valósítani is, akkor komplett a dolog.

Ezt bizonyítja a 6-8. osztályos tanulók munkája. Izgalommal telve álltak a feladatnak. A szavak hangos sokszori ismétlésével a rögzítés is megvalósult.

Tapasztalatom, hogy a  gyerekek angol tanítása megfelelő, hiszen az idegen nyelv megértése, feladatok elvégzése, reagálás a feladatokra sikeres volt. A frontális munkaforma helyett a csoportmunkát választottam. A gyerekek aktívak, érdeklődőek, precízek voltak a feladatok elvégzése során. A versenyszellem is megjelent bennük, amit ugyancsak jónak tartok. A projektmunka plakátjai rendkívül színesek, szépek lettek. 
 

Német nyelvi témahét

       A mai világban nagyon fontos az idegen nyelv ismerete. A német nyelv az egyik legismertebb európai nyelv. Német és angol szakos nyelvtanárként a beszédközpont nyelvoktatásra törekszem. Célom, hogy a gyermekek egy használható nyelvtudás birtokában nyitottabbak legyenek a világra.

 A társalgás bővíti és fejleszti a diákok szókincsét és kommunikációs kultúráját. Ez a nyelvi program erős motiváció az idegen nyelv további tanulásához. A másik nagyon fontos dolog a nyelvtanulásban a csoportmunka, melynek során a tanuló viszonyítani tudja saját tudását a többi tanulóéhoz, ami segít a hiányosságok feltárásában és megerősíti a meglévő tudást. Azáltal, hogy a többiekhez viszonyítja tudását, motiváltabbá válik saját maga fejlesztésére, természetes versenyszellem. Egyértelmű az előny a beszédkészség fejlesztésében, hiszen lehetőség van az órán mással kommunikálni. Nos, az órákon fontos a hibák folyamatos javítása, csoportban a mások hibájából tanul az ember.

  A hétfői foglalkozáson a 3. és 4. évfolyamosok kicsit félénken fogadtak, de hamar bekapcsolódtak a színes,érdekes feladatokba,daltanulásba. A hét témája a gasztronómia, ami a kicsikre levetítve a zöldséges és gyümölcsök megismertetésére és az új szavakkal kapcsolatos feladatokra épült. A játékos bemutatkozás és az ABC dal meghallgatása és közös éneklés után a tanulók csoportbontásban dolgoztak. Az interaktív feladatok mosolyt csaltak az arcukra, vidáman telt a délután. Szépen dolgoztak!

  Kedden az ötödikesekkel találkoztam. Ők, a legjobban az interaktív feladatokat kedvelték, a keresztrejtvényt csoportokban, egymással versengve oldották meg, nagyon ügyesen dolgoztak. Az óra végére, önálló, rövid mondatokban fogalmazták meg az ételek utáni tetszésüket, illetve nemtetszésüket fejezték ki.

A plakát készítése igazi kihívás volt számukra, nagyon szép, színes plakátok készültek.

  Szerdán a hatodikosok következtek. Érdekes volt számukra a német piacon felvett, kis videó megtekintése, melyben német anyanyelvűek vásároltak a piacon. A feladat célja az volt, hogy minél több információt szűrjenek ki a hallott szövegből, ezáltal a hallott szövegértést fejlesztettem, majd a mondatalkotás csak elmélyítette a hallott szöveg értésének képességét, amely során a beszédkészségük fejlődött. Az óra végén az interaktív memóriajáték nagy élmény volt számukra.

 

   A 7. és 8. évfolyamos tanulók érdeklődve figyelték az éttermes videókat, amely során megfigyelhették az anyanyelven történő párbeszédeket, közelebb kerülve a német kultúrához. Az étlap összeállítása ételeket ábrázoló képekkel színes feladat volt számukra. Az óra végére a tanulók párban gyakorolták az éttermi rendeléssel kapcsolatos szituációkat.

      Mindent összevetve, színes, tartalmas hetet zártunk, mely során a gyerekek nem csak betekintést nyertek egy másik nép kultúrájába, hanem kicsit részeseivé is váltak a kommunikációs feladatok által.

3-4. évfolyam

1.Bemutatkozás (Wieheisst du?)

2.ABC Dal meghallgatása és éneklése

3.Zöldségek és gyümölcsök (videó megtekintése), játékos feladat a képekkel és szavakkal.

4.Színek ismétlése játékos videóval.

5.Étkezések megismertetése. Mit eszünk reggelire, ebédre és vacsorára?(csoportbontásban dolgoznak a tanulók).

- feladathoz tartozó feladatlap kitöltése és színezése

6. Sara megterít - evőeszközök, dallal színesítve

 7.Guten Appetit dal!

5. évfolyam

  1. Gyümölcsdal
  2. Obst und Gemüse videó megnézése,zöldségek és gyümölcsök nevének memorizálása,majd ezek felismerése a feladatlapon csoportbontásban,a  két csoport egymással verseng.
  3. Mit eszünk szívesen és mit nem szeretünk?(mögen ige)
  4. Keresztrejtvény
  5. Szavak helyes sorrendbe rakása, mondatalkotás kis csoportokban.
  6. Plakát készítés a fő élelmiszer csoportokhoz.

6.évfolyam

Ismerkedés

1.Obst Lied

2.Auf demMarkt!-A piacon

3.Vásárlás a piacon (szókincs memorizálása, alkalmazása)

4.Szókártyák

5.Párbeszéd írása

6.Memóriajáték

  1. évfolyam

Bemutatkozás

1.Was möchtest du trinken?-dal meghallgatása és párbeszéd alkalmazása.

2.Egészséges és egészségtelen ételek csoportosítása.

3.”A piacon”- zöldség és gyümölcs vásárlás.

4.Mondatalkotás 4 fős csoportokban.pl.(Ich esse vielfrischesObst.)

5.Vermischte Wörter-keresztrejtvény

6.Ernahrungspyramide-plakát készítés

  1. évfolyam

Bemutatkozás

1.Die dreiHauptmahlzeiten (főétkezések).

2.Étlap szókincse (képek és szavak összepárosítása).

3.Videó megtekintése (Rendelés az étteremben).

4.Párbeszéd kiszűrése a hallott szövegből.(párbeszéd mondatainak helyes sorrendbe állítása).- a tanulók csoportmunkában dolgoznak.

5.Rendelés leadása a kávézóban.

6. Színes étlap készítése

A témahéten készült fotókat itt lehet megtekinteni.



TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1000