2014. május 30.
Egészségnap 2.

Egészségfejlesztő – szemléletformáló iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében - egészségnap

2014. május 30-án egészségnap volt iskolánkban. Az egészségnap fő célja a tanulók egészséges életmódra nevelése, testi-lelki egészségének megőrzése volt. Sokrétű, a diákok szemléletét formáló, változatos programokkal készültünk erre a napra.

Az egészségnap akkor a legeredményesebb, ha ösztönözi a gyerekeket a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a lelki egészségvédelem fontosságára. Ennek keretében nagy hangsúlyt fektettünk a stresszkezelés módszereinek alkalmazására, a lelki egyensúly megóvására, a társas viselkedés szabályozására és a konfliktusok kezelésére. Bemutattuk a gyerekeknek az egészséges táplálkozás lehetőségeit, azt, hogyan tudják megkülönböztetni a környezetükben fellelhető táplálékok közül az egészségtelen ételeket és az egészségeseket.

Fontos szempont volt, hogy a gyerekek megtapasztalják, hogy az egészségük megőrzéséhez egészségtudatos magatartás kialakítására van szükség. A témanapon úgy állítottuk össze a feladatokat, hogy a mindennapi élet színtereihez, a felmerülő problémákhoz kapcsolódjanak és a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodjanak.

Ezen a napon az iskola minden diákja ugyanazzal a témával foglalkozott. A résztvevő pedagógusok segítségével az iskolai hagyományos tanórai keretektől eltérően dolgoztuk fel a témaköröket. Igyekeztünk úgy alakítani a feladatokat, hogy tevékenykedtetők legyenek, az ismeretek megszerzésének folyamatára épüljenek, valamint jó kedvet s sikerélményt nyújtsanak a gyerekeknek.

Az egészségnapon a teljes tanulói létszám részt vett, 3 feladatellátási helyen foglalkoztattuk a gyerekeket.

  1. feladatellátási hely: Emeletes iskola (Komádi Fő u. 10-18.) 4-8. évfolyam + EÁI 5-8. évfolyam

8-10 óráig: a 4-5-6. évfolyam sportversenyeken vett részt a sportcsarnokban és a sportudvaron.

7-8. évfolyam 7 helyszínen az egészséges táplálkozás, szerfogyasztás-megelőzés és lelki egészségfejlesztés témakörökből összeállított feladatokon vett részt.

10-12 óráig: váltás volt az évfolyamok között

Az 1. állomáson lelki egészségfejlesztés témakörön belül közösségépítő- és formáló játékos feladatok voltak. Az állomás neve: „Egy mindenkiért-mindenki egyért!”. A név is mutatta, hogy az osztály minden tagjának tevékenyen részt kellett vennie a feladatokban a sikeres végrehajtásért. Kockacukorból kellett minél magasabb szóoszlopot építeni. Az „Álmok és utak” feladat során a tanulók által színes papírból kitépett formákból építettek egy közös házat.

A 2. állomáson lelki egészségfejlesztés témakörön belül egyszerű önismereti játékokra nyílt lehetőség. Az állomás neve Lélektől lélekig volt. Újságpapírból kivágott képekből válogattak, majd a képen levő tárgyakról, személyekről, emberekről, tájakról kellett beszélniük. A gyerekek jól reagáltak a játékra, már a turkálás is jó feszültségcsillapító volt. Rövid idő alatt elmélyült és igen jó beszélgetések indultak be a gyerekek és a csoportvezetők között. A „Varázsbolt és szemétdomb” játék során el kellett képzelniük, hogy a szemétdombra kidobhatják rossz tulajdonságaikat és viselkedésmódjaikat, a varázsboltban pedig polcról leemelhetik azt a tulajdonságot, adottságot, amelyik hiányzik az életükből.

A 3. állomás az egészséges táplálkozás témakörhöz kapcsolódott. Ez az állomás a Vitamin-sziget nevet kapta. A gyerekeknek a kapott zöldségekből, gyümölcsökből és egyéb kellékekből kellett egy kompozíciót vagy képet összeállítaniuk. Az elkészített kompozíciót értékelés után elfogyaszthatták. Ötletes és kreatív alkotások születtek.

A 4. állomás az „Ételed az életed” nevet viselte és az egészséges táplálkozásról szólt. Digitális táblára készítették el a feladatokat a csoportvezetők. A feladatok: Keveset vagy sokat?, Igaz vagy hamis?, A tápanyagok csoportosítása a biológia, egészségtan órákon elsajátított ismereteket kívánták alkalmazni a tanulók részéről. Igen látványos volt az élelmiszerpiramis felépítése a megadott táplálékok segítségével.

Az 5. állomáson (Tiszta tudat) szerfogyasztás-megelőzés témakörből összeállított power point bemutató megtekintése után a látottak alapján tesztek töltöttek ki az osztályok. A szituációs gyakorlat során adott helyzetekben (droggal kínálnak) kellett döntést hozniuk, majd állást foglalniuk a témában és érvelni.

A 6. állomáson (Tiszta tüdő) szerfogyasztás-megelőzés témakörre épült a feladat. Különböző kreatív technikák felhasználásával figyelemfelkeltő plakátot kellett készíteniük. Téma: drog és/vagy dohányzás. Az idő rövidsége miatt lehetőség volt a plakátot újságokból kivágott képekkel montázsszerűen illusztrálni.  

A 7. állomáson (Ne beszélj zöldségeket!) az egészséges táplálkozás fő elemeit, a zöldségeket, gyümölcsöket idézték meg nyelvi játékos feladatok segítségével. Szólásokat, közmondásokat kellett kiegészíteniük, gyümölcsöket, zöldségeket csoportosítottak évszakok szerint, keresztrejtvényt oldottak meg. Utolsó feladatként bekötött szemmel kóstolót rendeztek, ahol az ízről való felismerés volt a feladat.

Az Erő-nyerő állomáson a sporté és a mozgásé volt a főszerep. 3 helyszínen forgószínpadszerűen foglalkoztatták a gyerekeket. A kistornateremben kosárlabdáztak, a műfüves focipályán mini labdarúgó bajnokság volt, az aszfaltpályán pedig kézilabdázásra, tollaslabdázásra volt lehetőség. Volt, aki frizbízett, hullahoppkarikával játszott, a lényeg, hogy minden tanulónak valamilyen mozgásos tevékenységet kellett végeznie.

Az osztályok menetlevelet kaptak a programhoz, ezen minden állomáshelyen pontozták a tevékenységüket. Az állomáshelyeket menetrend segítségével látogatták az osztályok, egy állomáshelyen kb. 15-20 percig foglalkoztatták a gyerekeket. Az egészségnap végén az osztályok teljesítményét értékeltük. 4-5-6. és 7-8. évfolyamon külön oklevéllel és jutalommal díjaztuk az első három helyezett osztály teljesítményét.

  1. feladatellátási hely: Petőfi úti iskola (Komádi Petőfi út 62.) 3. évfolyam + EÁI 1-4. évfolyam

Az 1. állomáson a lelki egészségtannal kapcsolatos feladatokat oldottak meg a gyerekek. A foglalkozás elején szituációs játékokat játszottak – „Nézz a lábad elé!” – című páros játékot.

A játék után a Hol az erőszak? című feladatlapot töltötték ki, majd „Felmászunk a létrán!” – kitalálás a konfliktustól 5 lépésre.

A foglalkozás végén „Az út ugyanazon oldala” című játékot játszották el közösen.

A 2. állomáson megbeszélték az egészséges táplálkozás 12 pontját, majd a táplálkozással kapcsolatos totót töltötték ki egyénileg. A zöldségek, gyümölcsök felismerése és megkeresése nagyon jól sikerült. Érdekelte a gyerekeket és szívesen oldották meg a feladatokat.

A találós kérdések kitalálása után képeket, szókártyákat csoportosítottak édességek, húsok, tésztafélék csoportokba.

Az utolsó feladatban görögsaláta és gyümölcssaláta recepteket állítottak össze, majd el is készítették az alapanyagoktól. Ezután következett a kóstolás!

A 3. állomáson gyakorlati bemutatóval kezdték el a munkát. Megbeszélték és egyenként bemutatták a kézmosást, valamint játékbabán a hajápolás szabályaival is megismerkedtek.

Beszélgettek az öltözködésről. Melyek a pamut, a gyapjú vagy kevert anyagú ruhák?

Az állomáson totó kitöltésével erősítették meg az előző feladatokban elhangzottakat.

A 4. állomáson a szerfogyasztás és megelőzés volt a téma.

A dohányzás hatásai az emberi szervezetre című oktatófilmet nézték meg a tanulók, majd ezután totót töltöttek ki.

Kinek a legerősebb a tüdeje? Lufi fújó verseny volt a foglalkozás végén, melyen jókat derültek, és szórakoztak tanulóink.

Az 5. állomáson a vízzel kapcsolatos feladatokat oldottak meg a gyerekek. A foglalkozás elején beszélgettek a vízről, érdekességeket olvasott majd mesélt el a tanító. Ezután következett az érdekes dolog. Kísérleteket végeztek. A vízbe gépkapcsot raktak, olajat, tintát öntöttek rá, majd megfigyelték, hogy ezek hogyan viselkednek.

Ezután a „Gyémántcsempézés trükkje”-vel ismerkedte meg tanulóink.

A foglalkozás végén víztisztító-berendezést készítettek, mely nagy népszerűségnek örvendett. 

A 6. állomáson a foglalkozás elején „puzzle” kirakóval zöldségek, gyümölcsök képeit rakták ki. A továbbiakban zöldségeket, gyümölcsöket válogattak, ízlelés, szaglás, tapintás alapján. Találós kérdések következtek, amelyeknek a megfejtésein jókat derültek.

Ezen az állomáson tanulóink megmutatták kreativitásukat. Jobbnál jobb tárgyakat, figurákat készítettek a megismert növényekből, zöldségekből, gyümölcsökből, amelyekből kiállítást is szerveztünk.

  1. feladatellátási hely: Táncos iskola (Komádi Fő u. 96.) 1-2. évfolyam

Ezen a feladatellátási helyen 6 állomás működött, melyek mindegyikén a lelki egészségfejlesztés, a szerfogyasztás-megelőzés és az egészséges táplálkozás volt a téma.

Az osztályok (az előre beosztott állomásokon) egyenletesen haladtak és oldottak meg feladatokat.

Az 1. állomás témája a zöldségek és gyümölcsök témakör volt. Puzzle kirakózással kezdtek, ahol szőlőfürtöt kellett kirakni, majd képeket csoportosítottak zöldségek-gyümölcsök szerint. Ezután beszélgettek a zöldségek, gyümölcsök felhasználhatóságáról.

A következő feladatban találós kérdéseket kellett kitalálni, majd keresztrejtvényt kellett megoldani a témával kapcsolatban.

Az utolsó feladat volt a legérdekesebb, ahol ízlelés, szaglás és tapintás alapján fel kellett ismerni a zöldségeket, gyümölcsöket.

A 2. állomáson lelki egészségfejlesztés témakörhöz kapcsolódva a tanulók lerajzolták önmagukat, és fel kellett ismerni az osztály tanulóinak, hogy kit ábrázol a rajz. Ezután 3 tulajdonság alapján kellett felismerni az osztály tanulóit.

A második feladatban szituációs játékokat kellett játszani a tanulóknak, melyeken el kellett dönteni az adott helyzetben mi a teendő.

A 3. állomáson tanulóink a víz körforgásával és a víz hasznosságával is foglalkoztak. Ezután keresztrejtvény oldottak meg, majd találós kérdéseket is kitaláltak.

Az állomáson „akváriumot” is készítettek, majd halacskát hajtogattak az akváriumba.

A 4. állomáson a tanulók megismerkedtek az egészséges táplálkozás szokásaival, majd megbeszélték a helytelen szokásokat. Tablón csoportosították az egészséges és az egészségtelen táplálékokat. Beszélgettek a vitaminok fontosságáról, majd szócsíkon csoportosították az ételféleségeket az ötszöri étkezésnek megfelelően. Megismerkedtek a táplálékpiramissal, majd keresztrejtvényt oldottak meg a táplálkozással kapcsolatosan. Megbeszélték, hogy milyen könyvekből, újságokból ismerkedhetnek meg az egészséges táplálkozási szokásokról, majd vidám dalokat énekeltek az ételekkel kapcsolatosan.

Az 5. állomáson a szerfogyasztás – megelőzés témakörhöz kapcsolódva a gyerekek beszélgettek a káros szenvedélyekről, néhány fotón megnézték a káros szenvedélyek egészségromboló hatását.

Ezután képeket válogattak aszerint, hogy egészségesnek vagy egészségtelennek gondolják a tanulók a felsorolt tevékenységeket. Szituációs játékokon bemutatták, hogy hogyan utasítanák el, ha „idegen anyaggal” kínálnák meg őket.

A program végén léggömbfújó versenyt rendeztek.

A 6. állomáson a sporté és a mozgásé volt a főszerep, itt is érdekes feladatokat oldottak meg a gyerekek. Beszélgettek a mozgásról, a sportról, majd DVD-n megtekintették az atlétika sportág ágazatait.

A következő feladat az volt, hogy párosították az állatok képeit a különböző sportágakkal, majd a sportágakat ábrázoló képeket a neveikkel.

A keresztrejtvény megoldása után a képeket párosították a különböző mozgásformákkal.

Összegzés: Az egészségnapon az iskola minden tanulója részt vett. A diákok aktívan vettek részt a programokon. Az egész napos programnak nagyon jó közösségformáló, közösségépítő ereje volt. Számos hasznos ismeretre tettek szert a tanulók, alkalmazni tudták a tanórákon megszerzett tudásukat. A program nagy mértékben hozzájárult a gyerekek egészséges életmódra neveléséhez, egészségmegőrzéséhez, szemléletformálásukhoz. Reméljük, hogy a nap során elsajátított ismereteket igyekeznek alkalmazni a mindennapok során is. 

Az egészségnapról készült képeket itt lehet megnézni.TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1000