2014. június 13.
Sportnap 1.

Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek támogatása – alkalomszerű – szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek - sportnap
 

2014. június 13-án rendeztük meg az alkalomszerű, szabadtéri jellegű mozgásos tevékenységek részeként a sportnapot iskolánkban. A tanév utolsó tanítási napja volt ez. Az év során elfáradt gyerekeknek szükségük van az aktív pihenésre, kikapcsolódásra is, így méltó utolsó napja volt ez a 2013/2014-es tanévnek.

A pályázat keretében szervezett sportnapon a játékos mozgásé, az ügyességé, a kitartásé és a vidámságé volt a főszerep. Az egészséges életmód szempontjából nélkülözhetetlen a fizikai aktivitás, azaz a mozgás. A sporttevékenységek lehetőséget teremtenek az egészséges életmód iránti szokásrendszer kialakítására. A sport, a mozgás minden életkorban az egészséges életmód része. Jótékony hatása megmutatkozik az élet minden területén. A mozgásfejlesztést már kisgyermekkorban el kell kezdeni. A programok megtervezése során úgy állítottuk össze a feladatokat, hogy 1-8. osztályig minden korosztály életkori sajátosságait figyelembe vettük. Szempont volt az is, hogy az eltérő képességű gyerekek mindegyike találjon képességeihez alkalmazkodó tevékenységet, valamint az, hogy sikerélményhez jussanak, és jól érezzék magukat a programok során. Az állomások feladatai hozzásegítették a tanulókat ahhoz, hogy a tanév során tanultakat alkalmazzák más szervezési formában. A minden gyerekre kiterjedő sporttevékenység hozzájárult a kisebb-nagyobb közösségek megszilárdulásához is.

Az utóbbi évtizedben fontos feladattá vált a számítógéphez, televízióhoz szokott gyerekek rendszeres, szakszerű megmozgatása, amelyet a tanulók szívesen végeznek. Ilyen lehetőséget biztosított számunkra ez a sportnap.

Az egészségnapon a teljes tanulói létszám részt vett, 3 feladatellátási helyen foglalkoztattuk a gyerekeket.

 1. feladatellátási hely: Emeletes iskola (Komádi Fő u. 10-18.) 4-8. évfolyam + EÁI 5-8. évfolyam

A sportnapon 5 évfolyamon vesz részt (4., 5., 6., 7., 8. évfolyam). Az évfolyamok öt helyszínen mérték össze erejüket: sportudvar – műfüves pálya, sportudvar – aszfalt pálya, kistornaterem, kültéri kondi park, tornacsarnok. Egy helyszínen egy évfolyam tartózkodott, majd 40 percenként az előírt sorrendnek megfelelően cseréltek.

Mint minden sportesemény lebonyolításakor, ebben az esetben is felhívtuk a gyerekek figyelmét saját és társaik testi épségének megóvására, illetve a sporteszközök rendeltetésszerű használatára a balesetek elkerülés érdekében.

A feladatok állomásonként:

 1. állomás:

Helyszíne a sportudvaron a műfüves focipálya volt. A műfüves pályán az osztályokból kialakított csapatoknak mini-labdarúgó bajnokságot rendeztünk. A focicsapatokból kimaradt tanulók frizbíztek, tornakarikával játszottak. Felállítottuk a tollaslabdához nélkülözhetetlen hálót, a tollasozáshoz kedvet érző gyerekek itt játszhattak. A betonpálya körül található futópálya egyik részét jelöltük ki softballozáshoz alkalmas területnek. A sportcsarnok és a műfüves labdarúgó pálya között állítottuk fel a röplabdahálót, így a gyerekek árnyékosabb helyen tudták kipróbálni a röplabdát. Ezen az állomáshelyen minden tanuló talált valamilyen kedvére való mozgásos tevékenységet.

 1. állomás

Helyszíne a sportudvaron az aszfaltpálya volt. Az osztályok tanulói kosárra dobásban, kapura rúgásban és célba gurításban versenyeztek. Minden tanuló dobott ötöt kosárra, rúgott ötöt kapura és karikára gurított ötöt célba. A találatokat összeadták, majd átlagolták az állomáson résztvevő pedagógusok.

 1. állomás

A kistornateremben a tanulók által ismert és kedvelt Kapitány-labda játék volt. Az évfolyamok osztályai körmérkőzésben döntötték el, ki a legjobb. A csapatban minden tanuló játszott az osztályból.

A helyszín, a kistornaterem jól látható pályajelzésekkel alkalmas volt arra, hogy a feladatot szervezetten, rendben és gyorsan elvégezzék a tanulók. Miután ismertettük a játék szabályait, időtartamát, elkezdődött az osztályonkénti körverseny. A játék menete: az előre kisorsolt csapat kezdte a játékot. A cél mihamarabb eltalálni az ellenfelet. Csakhogy a csapatok két tűz között vannak. Egyik oldalon a csapat, másik oldalon a kapitány céloz a hozzá pattant labdával. Az eltalált gyerekek a kapitányhoz kerülnek segítőtársként. Ha a csapat „elfogy” a kapitányuk megy a helyükre. Az a győztes, akinek több játékosa marad a pályán a rendelkezésre álló idő alatt.

Fontos szempont volt ezen az állomáson, hogy olyan feladatot kapjanak a gyerekek, amit jól ismernek, szeretnek, megfelel életkori sajátosságaiknak.

 1. állomás

Az állomás helyszíne a kültéri kondi park volt. A kültéri kondi park eszközeit szintén e pályázatnak köszönhetjük.

A kültéri kondi park 5 játéka az iskola épülete előtti fás, bokros területen van elhelyezve, ezért mindvégig kellemes, árnyas környezetben zajlott a játék. A kondi park öt eszközén kellett gyakorlatokat végezni, amit az osztályokból alakított csapatok találtak ki.

Osztályonként 3 csapatot kellett alkotniuk a tanulóknak. Minden csoportnak 3 feladatot kellett végrehajtania:

- Válasszon ki egy játékot (egy „kondi gépet”), majd rajzolja le, milyen gyakorlatokat lehet rajta végezni.

- Ismertesse az általa választott gyakorlatot, és ismertesse, a test mely izmait fejleszti.

- Mutassa be a gyakorlatot!

A feladatok végrehajtása után értékelték az állomásvezetők a rajzokat, a magyarázatokat és a bemutatott gyakorlatokat, értékelték az adott évfolyam munkáját, hozzáállásukat a sportoláshoz, magatartásukat.

 1. állomás

A helyszín a tornacsarnok volt, ahol akadálypályát építettünk ki, a feladatokat minden tanuló végrehajtotta. Figyelembe vettük, hogy öt évfolyam fog versenyezni ezen a pályán (4-8. évfolyam), és a részfeladatokat ennek megfelelően állítottuk össze.

A feladat az volt, hogy minden egyes csapattagnak végig kellett menni az akadálypályán. A feladatsor a következő volt: szlalomozás bóják között; hullahopp karikán való átbújás, majd a karika visszahelyezése egy adott pontra; zsámolyok tetején való végigfutás; kapura rúgás futball labdával; bordásfalba 1,5 m magasságra beakasztott padra való felfutás; kosárra dobás kosárlabdával; akadály átugrása; pingpong labda pattogtatása ütővel padon való áthaladás közben; szekrényugrás; újabb hullahopp karikán való átbújás. A következő versenyző csak akkor kezdhette el az akadálypálya teljesítését, ha az előtte lévő társa befejezte azt. A csapatok összteljesítményét stopperral mértük. A versenyző gyerekeket évfolyamonként értékeltük.

 1. feladatellátási hely: Petőfi úti iskola (Komádi Petőfi út 62.) 3. évfolyam + EÁI 1-4. évfolyam

Az épület tanulói közös reggeli tornával kezdték a sportnapot. Különböző gimnasztikai gyakorlatokat végeztek, majd zumbáztak. A tanulók nagy örömére a tanító nénik is bekapcsolódtak a zumbázásba, így az egész épület tanulója, felnőttje együtt melegített be a sportnapra.

A bemelegítés után „mezei futóverseny” következett, amelyen szintén részt vett az épületbe járók apraja-nagyja. Tanulóink különböző sebességgel futották végig a 2 km-es távot. Voltak lassabban és gyorsabban futók, de végül is mindenki teljesítette a kijelölt távot.

A tízórai szünet után következett a körverseny, ahol 6 csapat mérte össze a tudását. Az első állomáson kötélhúzás volt, ahol a gyerekeknek nagy erőfeszítésen kellett átesniük. A feladat végzése közben sokat nevettek, biztatták egymást a feladat elvégzésére.

A második állomáson célbadobás volt a feladat. Zsámolyba és vödörbe kellett bedobni a kislabdát. Ezen az állomáson fontos volt a koncentrálás, az odafigyelés, hogy minél több kislabda kerüljön a kijelölt tartókba. A hullahopp karikázáshoz szintén a koncentrációjukra volt szükség a csapatoknak. Az ugráló kötelezés nagyon közkedvelt sport az alsóbb évfolyamokon, élvezték a versenyt a tanulók.

A zsákban futás nagy derűre fakasztotta a gyerekeket. Hangos biztatással, kiabálással lelkesítették a csapattagokat a versenyzés során.

Az utolsó állomáson sor- és váltóversenyen mérték össze erejüket, ügyességüket tanulóink. A feladatok a következőek voltak:

 • labdapattogtatás fej fölött
 • labdaadogatás terpesztett láb alatt
 • békaugrálással bója megkerülése
 • kisgerendán egyensúlyozás
 • bokafogással, szlalom mozgással bójakerülés

Az utolsó feladatban „Ki az épület legjobb sportolója? – az állomások legügyesebb tanulói mérték össze tudásukat.

 1. feladatellátási hely: Táncos iskola (Komádi Fő u. 96.) 1-2. évfolyam

A délelőttöt egy közös reggeli tornával kezdték az iskolában. A gyerekek és a tanítók is nagy igyekezettel végezték a gimnasztikai gyakorlatokat, mellyel felkészítették izomzatukat a további igénybevételre.

Ezután következett az állomások beosztása, majd a feladatok ismertetése.

Az első állomáson babzsák és twister ügyességi feladatokkal ismerkedtek meg a gyerekek. Ez a feladat jól fejleszti a figyelmet, a koncentrációt, az egyensúlyérzéket. A másik játék a twister volt, mely szintén sok képességet fejleszt, közben nagyon jól szórakoztak tanulóink. Örültek, hogy a felnőttek is beszálltak a játékba.

A következő állomáson aerobic gyakorlatokat végeztek a gyerekek, mely nagy felüdülést jelentett a számukra.

A harmadik állomáson kapura rúgásokat végeztek tanulóink. Szépen sorba álltak, majd megcélozták meg a kaput, és ki több, ki kevesebb sikerrel, de igyekeztek minél több labdát berúgni a kapuba.

A negyedik állomáson célbadobás volt a feladat. Dobtak vízszintes, függőleges célba, guggoló, álló majd hason fekvő testhelyzetből.

Nagy örömmel végezték a feladatot, örültek egymás sikerének.

A következő állomáson labdát pattogtattak, labdát vezettek, majd labdaadási gyakorlatokat végeztek a diákok. Ezek a labdaügyességi gyakorlatok nagyon közkedveltek az 1-2. évfolyamon. Szeretnek a gyerekek labdajátékokat játszani, ez a legkedveltebb játékuk a délutáni szabadidő folyamán.

Az utolsó állomáson nagyon jól érezték magukat tanulóink. Kerékpáros ügyességi feladatokat végeztek. A tanító nénik előre megtervezték az akadálypályát, amelyen a következő feladatokat kellett megoldani:

 • szlalomozás bóják között
 • karika levétele és átrakása egyik bójáról a másikra
 • átbújás magasugró léc alatt
 • kerékpározás egyre szűkülő kapuk között.

Ezzel a feladattal jól fejlődött a tanulók térirány ismerete, az egyensúlyozó képessége. Örültek egymás ügyességének, megtapsolták azokat, akik végig tudtak menni hibátlanul a pályán.

Összegzés: A nap folyamán nem találkoztunk unatkozó gyerekkel, mindenki aktív mozgást végzett, így nagyon hasznosnak ítéltük ezt a programot. A sportnap igen hatékonynak bizonyult, mivel a gyerekek lelkesen járták végig az állomásokat, az egész délelőtt folyamán a mozgás volt a középpontban. Jól érezték magukat a programon és reméljük, a sporttevékenységek mihamarabb beépülnek a mindennapjaikba.

Kellemesen elfáradva, pozitív élményekkel gazdagodva kezdték meg tanulóink a vakációt.

A sportnap képeit itt lehet megtekinteni.TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1000