2014. október 13-17
Nyelvi témahét 3.

Angol nyelvi témahét

Ma már egyértelmű, hogy mindenki tudja, milyen fontos a nyelvtanulás. Azoknál a diákoknak, akik az iskolapadban ülnek, nem az a kérdés, hogy beszélnek-e valamilyen nyelvet, hanem, hogy hány nyelvet beszélnek. Manapság nagyon sokan tanulnak nyelveket, de nagyon kevesek azok, akik képesek kommunikálni is egy másik nyelven. Úgy gondolom, hogy ez a programsorozat segít eszközt adni a tanulóknak, hogy képesek legyenek merni kommunikálni, merni megszólalni az adott nyelven kicsit eltérő módon, mint azt ahogyan a tanórákon megszokhatták.

 Az angol nyelv használata természetes környezetben jelenik meg, nem nyelvtani és szótári drillek ismétlésében. A munka során a teremben középen egy nagy szőnyegen hajtottuk végre a feladatokat, amely során a gyerekek érezhették a játékos formát, így kötetlenebb volt az óra, de a frontális irányítással sikerült teljesen elérni, hogy a gyerekek mertek gondolkodni, és merték a nyelvet használni. Elsődleges cél az idegen nyelvi kompetencia-fejlesztése és a spontán beszéd kialakítása.

A Halloween témakörében dolgoztunk együtt a gyerekekkel, és az azt körülölelő hagyománykörrel ismerkedhettek meg. A Halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, amit elsősorban az angolszász országokban tartanak meg október 31. éjszakáján, bár mára már az egész világon elterjedt. Az ünnep őse a pogány kelta boszorkányok, kísértetek és egyéb démonok ünnepe a samhain volt október 31-én, amely egy kelta halálisten, a druidák istene Crom Cruach(en) kultuszában gyökerezik.

A druidák hite szerint a szellemek, azok közül is inkább a gonoszak, ilyenkor látogattak fel az élő emberekhez az alvilágból. Ehhez a naphoz közel ünneplik a katolikus keresztények a Mindenszentek napját (november 1-jén) és protestánsokkal együtt a Halottak napját (november 2-án). Írországban október 31. éjszakája a mindenszentek éjszakája All Hallow's Eve nevet kapta. November első napja volt a keresztény ünnepnap a mindenszentek napja All Saints' Day vagy All Hallow's Day.

Szövegértésekkel, hallás utáni szövegértéssel, „brainstorming”-okkal, puzzle-kel, különböző játékos feladatokkal, szó tanulássokkal valósítottuk meg a feladatokat. Dalokat tanultunk, amelyeket hangszerekkel kísérve énekeltünk, ezzel színesítettük meg a hagyományhoz kapcsolódó dalanyagokat. A gyerekek aktívak, talpraesettek voltak a munka során. Jókedvűen hangulatosan teltek az órák. A gyerekek nagyfokú érdeklődést mutattak a tanultak iránt, hiszen a Halloween mondakörhöz kapcsolódó fura teremtmények a világunkban (filmek, mesék, játékok, magazinok, képregények, internet…) mindenhol jelen vannak.  Így a gyerekeket körülvevő világra nagyban lehetett támaszkodni. Mert például, amikor a vámpírokról volt szó, akkor nem kellett külön magyarázatot adni a szó jelentésére. Ez a témakör a gyerekek érdeklődését felkelti, és ezáltal aktívan bekapcsolódnak a munkába.

A nyelvórákon egyrészt a frontális, kérdés-válaszra épülő osztálymunka a legjellemzőbb, ritkán fordul elő a pár-, illetve csoportmunka. Másrészt a legtöbbször alkalmazott osztálytermi a grammatizáló-fordító és drillező hagyományokat jelenítik meg. Leggyakrabban a hangos felolvasás, fordítás, nyelvtani gyakorlat fordul elő, legkevésbé a videó nézés, a társalgás, a szerepjáték, a nyelvi játékok. Éppen ezt a sémát kívántam megtörni, a munkaformával, a feladatok választásával.

A gyerekek könnyen alkalmazkodtak a módszerhez. Összességében a gyerekek jól felkészültek, a nyelvtani tudásuk a feladatok elvégzéséhez megfelelő. A kommunikációra való késztetést még inkább erőltetni kellene a gyerekekben, valamint a bátorság fontos tényező, még akkor is, ha grammatikailag nem mond helyes dolgot a diák, de kell a pozitív visszajelzés. 

 

Német nyelvi témahét
 

Az órákat a Halloween téma keretén belül terveztük meg. A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, amit elsősorban az angolszász országokban tartanak meg október 31. éjszakáján, bár mára már az egész világon elterjedt. Amerikában Halloweenkor az ajtó előtt jelmezbe öltözött gyerekek jelennek meg, akik „Trick or treat” szabadon fordítva: „Cukrot vagy Csínyt” kiáltással szólítják fel a lakókat állásfoglalásra. Elméletileg az ajtónyitónak van lehetősége a „csínyt”, azaz játékos fenyegetést választani, de ez nem jellemző. Általában a gyerekek édességet kapnak a felnőttek pedig jót szórakoznak. Amerikában többnyire baráti társaságokban jelmezbált rendezve ülik meg ezt az ünnepet.

Európában a Halloween hosszú időre feledésbe merült, néhány helyen elvétve jelmezbe öltöztek és töklámpást helyeztek el a lakásban, de ez a szokás is hanyatlóban volt. Magyarországon, ez az ünnep a 2000-es évek elején kezdett újraéledni. Tehát nem volt nehéz e köré a színes ünnep köré építeni a nyelvi hetet, hogy a tanulók számára izgalmassá, érdekfeszítővé tudjuk tenni a nem mindennapi német órákat.

Feladatomnak tekintem már az általános iskolában az idegen nyelv megszerettetését, a játékos ismeretszerzést, a nyelvtanuláshoz szükséges hasznos tanulási módszerek megismertetését.

Minden egyes gyakorlat fejleszti a nyelvi készségeket, amelyek a következők:

  • hallás utáni megértés
  • olvasás utáni megértés
  • produktivitás
  • szókincs
  • nyelvtan

Az alsós osztályban nagy sikere volt a színes képeknek, amelyek segítségével betekintést nyerhettek egy számukra még ismeretlen ünnep fogalomkörébe, nagy érdeklődéssel figyeltek és ismételték az újonnan tanult szavakat. Náluk még a produktivitás csak az ismétlésen alapszik és még a nyelvtannak sincs fontos szerepe. A színek átismétlése kapcsán megmutatták, hogy ők már tudják a színek német megfelelőit és a képek kiszínezése is vidám hangulatban telt.

  A felsőbb évfolyamokon, alapozva a 3.-4. osztályokban megszerzett ismeretekre, tapasztalatokra, a beszédértésre, beszédkészség fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. Az órákon folyamatosan jelen van a pármunka, csoportmunka. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy felkeltsük a tanulókban az igényt a nyelvtanulásra, hogy később se veszítsék el motiváltságukat, amikor egyre több nehézséggel kell megküzdeniük az eredményekért, sikerekért.

  A színes feladatok felkeltették a figyelmüket, motiváltakká váltak és ezáltal részt vettek a kommunikációban is. A mondatfordítás se esett nehezükre, mivel az érdekes téma megismerése motiválta őket. Legnagyobb sikere az óra végére tervezett projektkészítésnek volt, amely során Halloween dekorációkat készítettek: mint például pók lenyomatot, fekete temperával bekent kézlenyomatukkal, sütőtököt krepp papírból, szellemet ugyancsak temperával bekent tenyérlenyomattal, csontvázat ragasztottak kartonra fülpiszkálóból.

Igazi kihívás volt számukra, amelyet szépen teljesítettek.

Az órák jó hangulatban teltek, a gyerekek örömére és a tanár elégedettségére. Remélem, hogy ezzel a héttel is gazdagabbá tettük a tanulók ismereteit és sikerült motiválni őket a nyelvtanulásra. Belátták, hogy milyen fontos szerepe van az idegen nyelvnek az ember életében, mely által betekintést nyerhetnek más kultúrákba.

Eredményes, szép hetet tudhatunk magunk mögött! Az események képei itt megtekinthetők.TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1000