2014. december 12.
Sportnap 2.

2014. december 12-én sportnap volt intézményünkben az alkalomszerű, szabadtéri jellegű mozgásos tevékenységek pályázati program részeként. A sportnapon a teljes tanulói létszám részt vett, 3 feladatellátási helyen foglalkoztattuk a gyerekeket.

A programok megtervezése során úgy állítottuk össze a feladatokat, hogy 1-8. osztályig minden korosztály életkori sajátosságait figyelembe vettük. Szempont volt az is, hogy az eltérő képességű gyerekek mindegyike találjon képességeihez alkalmazkodó tevékenységet, valamint az, hogy sikerélményhez jussanak, és jól érezzék magukat a programok során.

A sportnap lehetőséget teremtett arra, hogy az egészséges életmód szempontjából nélkülözhetetlen mozgás, a fizikai aktivitás kerüljön a középpontba. A sport azért is fontos az általános iskolás korosztály számára, mert nem csak a testet, hanem az elmét is edzi. Ebben az életkorban nagy hangsúlyt kell fektetni a rendszeres sportolásra, a mozgáskoordináció, az erő, az egyensúly, a gyorsaság és az állóképesség fejlesztésére.

Az akadályverseny megszervezésének célja, hogy a sport, a testnevelés sajátos eszközeit felhasználva fejlődjön a tanulók egymás iránti tisztelete, önfegyelme és a csapatszellem.

 1. feladatellátási hely: Emeletes iskola (Komádi Fő u. 10-18.) 3., 4-8. évfolyam + EÁI 5-7. évfolyam

Ezen a feladatellátási helyen 5 évfolyam tanulói vettek részt (3., 5., 6., 7., 8. évfolyam).  A tanulókból 5 csapatot állítottunk össze. Mivel ebben az épületben meglehetősen eltérő korú gyerekek tanulnak, a különböző korcsoportok miatt nagy lett volna az tudásbeli különbség. Ezért vegyes csapatokat hoztunk létre, amely azt jelentette, hogy nagyobb létszámú, de különböző életkorú gyerekek szerveződtek 1-1 csoportba. Az épület tanulói így öt, kb. 40 fős csoportra lettek osztva.

A tanulók öt helyszínen mérték össze erejüket, ügyességüket: sportcsarnok, kistornaterem, 2. emeleti folyosó, informatika terem, 13. terem. Egy helyszínen egy csoport tartózkodott egyszerre, majd az előírt sorrendnek megfelelően cseréltek. A gyerekek előre elkészített menetlevelet kaptak, amely tartalmazta az állomások helyszíneit és sorrendjét.

Mint minden sportesemény lebonyolításakor, ebben az esetben is felhívtuk a gyerekek figyelmét saját és társaik testi épségének megóvására, illetve a sporteszközök rendeltetésszerű használatára a balesetek elkerülés érdekében.

A feladatok állomásonként:

 1. állomás:

A sportcsarnokban a csapatok akadálypályát teljesítettek. A sorakozó és a tájékoztató bemutatás után a csapat minden tagja időre végigment az akadálypályán. A pontokat és az eredményt az átlag idő alapján állapították  meg.

Az akadálypálya feladatai:

 1. Átugrás/ mászás 5 részes svédszekrényen
 2. Padon felfutás bordásfalra
 3. Egyensúlyozás gerendán
 4. Kosárra dobás
 5. Átugrás lécen
 6. Átbújás karikán
 7. Szőnyegen guruló átfordulás előre
 8. Kapura rúgás
 9. Szlalom labdavezetés

 

 1. állomás

A 2. állomás témaköre magyar sportolók az olimpiák történetében. A tanulók először videóbejátszásokat tekintettek meg az előző néhány olimpia magyar szempontból legizgalmasabb, legörömtelibb pillanataiból, digitális tábla segítségével. A látottak alapján és a padokra kirakott táblázatok segítségével totót kellett kitölteniük, melyben szerepeltek Magyarország eredményei az újkori olimpiákon, a sportágak eredményessége a nyári olimpiákon és a legeredményesebb olimpikonjaink. Utolsó feladat egy kirakó játék, párosítás volt. Az olimpiák évszámát, helyszínét válogatták össze a kabalafigurával.

 

 1. állomás

Csoportversenyek: Ügyességi, labdás koordináció és erő állóképességi koordináció s gyakorlatok.

 1. „Szlalom ” labdavezetés: Mindkét kéz használata, illetve a láb használata.  A feladatot 3 különböző méretű és súlyú elasztikus labda segítségével hajtották végre.     
 2. Célba dobás, rúgás: Kosárlabdával, kézilabdával, illetve futball vagy  gumilabdával.
 3. Mikulás”váltó: - Labdazsákba medicinlabdát raktunk, majd azt a hátukra véve kellett a tanulóknak a kijelölt távot megtenni.  10-10 méter ingafutás, majd váltás a csapattagok között.

 

 1. állomás

A sakk mint szellemi sport megismertetése a tanulókkal. Az állomás helyszíne az informatika terem volt. A tanulók először megtekintettek egy bemutatót a sakk történetéről Power Point bemutató formájában. Mindez megjelent minden számítógépen is, hogy a gyerekek közelről is lássák és olvassák a történetet. A sakk játékszabályainak ismertetését szintén vetítéssel illusztráltuk, különösen nagy segítség volt ez azon tanulók számára, akik nem ismerték ezt a játékot. Bemutattuk a sakktáblát, a bábukat, azok színét, számát, lépésformáit, a  lépéslehetőségeket, az alapvető szabályokat. Bemutattuk világhírű sakkozóinkat (Polgát Judit, Lékó Péter).

Ezután számítógépen sakk program segítségével kipróbálhatták a játékot. A tanulók felváltva, illetve egymást támogatva játszottak és versenyezhettek a géppel. Aki le tudta győzni a gépet, megkaphatta a maximális 30 pontot. Az állomáson értékeltük a csapatok munkáját, hozzáállását, magatartását. A végrehajtás után minden gyerek kapott jutalmul 1-1 Sportszeletet, mely hozzájárulhatott a nap folyamán adódó többi feladat maximális végrehajtásához.

 1. állomás

Ügyességi, gyorsasági váltójátékok

 1. Burgonyaültetés- váltójáték (gyorsasági)

Felszerelés:

2db ugrózsámoly, 8db karika, 8db kislabda

Játék leírása:

Egyenlő létszámú csapatok egymástól 3-4 m térközzel az induló vonal mögött egyes oszlopban álltak fel. Az oszlopok előtt egymástól egyenlő távolságra karikákat helyeztünk a talajra, az indító vonal mellett 1-1 felfordított zsámolyba 4 db kislabdát tettünk. Az első játékosnak egyenként kellett „elültetni a burgonyát” a karikákba (a sorrendet ő döntötte el). Kézre ütéssel váltották a következő tanulót, aki egyenként hozta vissza a zsámolyba a labdákat.

 1. Ne lépj a vízbe! – ügyességi váltójáték

Felszerelés:

6db kisméretű tégla, 2db bója

Játék leírása:

Az indító vonalnál 3db téglát helyeztünk el, az utolsó tégla előre helyezésével haladtak előre a gyerekek. A bóját meg kellett kerülniük.

 

 1. Diógörgető

Felszerelés:

10db dió, előre elkészítet piramis alakú pálya.

Játék leírása:

A 10 fős csapat minden tagja 1-1 diót gurított a játékmezőbe, amelynek különböző mezői különböző értékűek.  Az a csapat győzött, amelyik több pontot ér el.

 

 1. feladatellátási hely: Petőfi úti iskola (Komádi Petőfi út 62.) 4. évfolyam

 

Az első állomáson megnéztük, hogy tanulóink mennyire tájékozottak a sport világában, a magyar sportolók melyik sportágakban a legsikeresebbek.
Szótagok, mozaikszavak segítségével összerakták a hat legsikeresebb sportágat. Meglepően tájékozott a tanulók többsége a sport világában, főleg a fiúk. Ebben a témában szívesen válogatták, rakosgatták a szótagkártyákat.

A második állomáson ügyességi feladatokat oldottak meg. Először pingpong labdát fújtak kapura, amit kétszer végeztek el. A második feladat buborékhajsza volt. Szappanbuborékokat kellett fújás segítségével átjuttatni egy hullahopp-karikán. Nagyon tetszett a gyerekeknek a feladat. A harmadik feladat az volt, hogy szivacslabdával kellett eldönteni a felállított kugli bábukat.

A harmadik állomáson játékos sorverseny volt stafétával. Óriás labdával kellett ugrálni, akadálypályán haladni lépegetővel, labdát vezetni akadálypályán, ugrálókötelezni, kapura medicinlabdát gurítani, valamint rákjárás volt medicinlabdával.

A negyedik állomáson pingpong körverseny volt. Először a szabályok ismertetése történt meg, majd ezt követően a játék bemutatása következett. Először párban pingpongoztak a tanulók, majd 3-4 percenként váltották egymást.

Az utolsó állomáson a sportról beszélgettek tanulóink az őskortól napjainkig. Ezután 3 tusázás következett: helyből távolugrás 3 próbálkozással, súlypontemelkedés helyből, majd fekvőtámasz.


3. feladatellátási hely: Táncos iskola (Komádi Fő u. 96.) 1-2. évfolyam

A sportnap alkalmából tanulóink először egy közös tornán vettek részt. Itt történt meg a tanulók szervezetének a mindenoldali bemelegítése, hogy a feladatokat könnyen és balesetmentesen tudják elvégezni.

Az első állomáson labdapattogtatás volt a feladat. Vezényszóra kör alakzatban elhelyezkedve, majd azután járás közben kellett a labdával pattogtatni. Ezt követte a labdagurítás társnak. Úgy kellett gurítani a labdát, hogy ne ütközzenek. A gyerekek terpeszülésben ültek.

A második állomáson a Luca-napi hagyományt összekapcsolták a zenés, vidám tornával.

A harmadik állomáson a hullahoppkarikával kapcsolatos, játékos ügyességi feladatokat végeztek a gyerekek. Először a földre, sorba helyezett karikákon kellett végighaladniuk futólépésben, páros lábon szökdelve, pókjárásban, rákjárásban. Ezután a felállított karikákon kellett átbújniuk különböző feladatok végzésével, majd játékos versenyek következtek.

A negyedik állomáson sorversenyeket végeztek tanulóink. Labdát adogattak fej fölött, gurítottak terpesztett lábak között, tollas ütővel kis labdát vittek megadott távolságra.

Az utolsó állomáson váltóversenyeket szerveztek. A gyerekek két csoportban versenyeztek, így osztályon belül egymás ellen is versenyeztek. A feladatok sorrendje a fokozatosságot követte. A labdával végzett gyakorlatok nehézségi sorrendben követték egymást. A feladatok a következőek voltak: futás labdával a kézben, futás ladbagurítással, labdavezetés futás közben, labdavezetés lábbal, páros lábon szökdelés, labda láb között, labdahordás pókjárásban.

A feladatok célja az ügyesség fejlesztése, a versenyszellem fokozása volt. Minden tanuló nagyon jól érezte magát. Küzdöttek egymásért, biztatták egymást versenyzés közben.

A feladatokat örömmel, jókedvvel végezték, örültek egymás sikerének.

 

Összegzés: A program tapasztalatait összegezve megállapítható, hogy egy izgalmas, élményekben gazdag, tanulságos és hasznos napo

t tudhattunk magunk mögött, amelyre a gyerekek remélhetőleg még sokáig emlékezni fognak. Azt tapasztaltuk, hogy a tanulók ezt a fajta versengést, megmérettetést nagyon kedvelték. Fejlődött versenyszellemük. akaraterejük, kitartásuk, erősödött csapatszellemük. Az ilyen típusú szabadidős tevékenységekre nagy igényük van, a pályázat keretében még 2 alkalommal lesz módunk hasonló sportnapot szerveznünk. 

A sportnapról készült többi képet ide kattintva meg lehet tekinteni.TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1000