2014. szeptember 26.
Egészségnap 3.

Egészségfejlesztő – szemléletformáló iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében - egészségnap
 

2014. szeptember 26-án egészségnap volt iskolánkban. Az egészségnap három témakör köré épült: egészséges táplálkozás, lelki egészségfejlesztés, szerfogyasztás megelőzése. A programok célja a tanulók egészséges személyiségfejlődésének elősegítése, az egészséges táplálkozás alapjainak megismertetése, a testmozgás, valamint a dohányzás, alkoholfogyasztás- és a kábítószer használat megelőzése.

A témanap programjainak tervezésekor sok szempontot figyelembe vettünk: hasznos ismereteket közvetítsen, tanulságos legyen, preventív hatású és szórakoztató is legyen.

Fontos szempont volt, hogy a gyerekek megtapasztalják, hogy az egészségük megőrzéséhez egészségtudatos magatartás kialakítására van szükség. A témanapon úgy állítottuk össze a feladatokat, hogy a mindennapi élet színtereihez, a felmerülő problémákhoz kapcsolódjanak és a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodjanak.

Szerveztünk mozgással járó feladatokat (fogyasztó, kosárlabda, sorversenyek, tánc), egészséges táplálkozásra épülő feladatokat (táplálékpiramis, gyümölcsök-zöldségek, gyógynövények), káros szenvedélyek prevenciójával összefüggő témaköröket (filmvetítés, családrajzok készítése, szituációs játékok).

A programok lebonyolításához komoly szervezésre volt szükség. A csoportok forgószínpadszerűen látogatták a kialakított állomáshelyeket.

Az egészségnapon a teljes tanulói létszám részt vett, 3 feladatellátási helyen foglalkoztattuk a gyerekeket. A nap folyamán jelen volt –az együttműködési megállapodás keretében – a Vöröskereszt helyi szervezetének elnöke és a Védőnői Szolgálat képviselője. Mindhárom feladatellátási helyen bekapcsolódtak a programokba, beszélgettek a gyerekekkel, az állomáshelyeken követték a gyerekek tevékenységét, szórólapokat osztogattak nekik.

  1. feladatellátási hely: Emeletes iskola (Komádi Fő u. 10-18.) 4-8. évfolyam + EÁI 5-8. évfolyam

8-10 óráig: a 3. 5-6. évfolyam sportversenyeken vett részt a sportcsarnokban és a kistornateremben.

7-8. évfolyam 7 helyszínen az egészséges táplálkozás, szerfogyasztás-megelőzés és lelki egészségfejlesztés témakörökből összeállított feladatokon vett részt.

10-12 óráig: váltás volt az évfolyamok között

Az első állomáshelyen

A sportállomáson minden tanulónak  valamilyen mozgásos tevékenységet kellett végeznie. A sportcsarnokban és a kistornateremben a sport eszközeit felhasználva a gyerekek számára sportos feladatokat szerveztek. A mozgásos feladatok minden korosztály számára kihívást jelentettek, lelkesen hajtották végre azokat.

Az csapatok menetlevelet kaptak a programhoz, ezen minden állomáshelyen pontozták a tevékenységüket. Az állomáshelyeket menetrend segítségével látogatták az osztályok, egy állomáshelyen kb. 15-20 percig foglalkoztatták a gyerekeket. Az egészségnap végén az osztályok teljesítményét értékeltük. 3. 5-6. és 7-8. évfolyamon külön oklevéllel díjaztuk az első három helyezett osztály teljesítményét.

  1. feladatellátási hely: Petőfi úti iskola (Komádi Petőfi út 62.) 4. évfolyam

Az első állomáson csoportépítő játékok, feladatok megoldása volt a téma. A „tulajdonságok vásárlásánál” senki sem kapkodott a „pénzes” „laza” stb. divatos és felszínes jelzők után. A pozitív és negatív emberi tulajdonságok értékét értik. Önismeretük szintje életkoruknak megfelelő.

A „3 kívánságom” feladatnál /6 fő kivételével, ők autót és elérhetetlen gazdagságot kívántak/ megvalósítható és fontos, gyakorlati kívánságok születtek.

A CÍMER-es feladatok nagyon ötletesek lettek. Valóban az egyének és a közösség összetartozását tükrözik. Ez az életkor tökéletes az önismeret fejlesztésére, az egészséges közösségi szellem építő erejének kialakítására.

A második állomáson a gyerekek önismeretre irányuló játékos feladatokkal találkoztak. Az „Önarckép” nevű feladat során minden tanulónak le kellett rajzolnia a legkedvesebb érdeklődési körét. A „Ki vagyok?”  feladat során saját pozitív és negatív tulajdonságaikat gyűjtötték össze a tanulók. A „Nem akarok dicsekedni” közös játék során kört alkottunk és mindenkinek ki kellett mondania pozitív tulajdonságait.

A harmadik állomáson  az egészséges táplálkozás és étkezés illemszabályai volt a témakör. A feladatlapokat jól megoldották. A szituációs játékba aktívan bekapcsolódtak. A gyerekek feladata volt egy ízlésesen megterített étkezőasztal kialakítása.

A negyedik állomáson a gyerekek egy táplálkozási totót töltöttek ki. A totót feladatonként megbeszéltük, javítottuk. Tapasztalatom szerint a gyerekek jól tájékozottak a helyes táplálkozásról, viszont még mindig voltak olyan dolgok, melyek teljesen újak voltak számukra.

Az ötödik állomáson az egészség és a sport kapcsolatát dolgozták fel. Felhívtuk a figyelmüket a mozgás szerepére az egészséges életmód kialakításában. Híres sportolókat kellett felismerniük, akiknek a pályafutása példa lehet a felnövekvő nemzedék számára is. Meglepően kevés magyar sportolót ismertek fel, főleg a külföldi focisták a közismertek számukra. Ezután 10 percig szólt a zene, amelyre önállóan mozgásos koreográfiát készítettek.

  1. feladatellátási hely: Táncos iskola (Komádi Fő u. 96.) 1-2. évfolyam

Az első állomáson az egészséges táplálkozással kapcsolatos feladatokat oldottak meg a tanulók. Ezt követően megbeszéltük, hogy egy nap hányszor szükséges enni. Ezután két személyre kellett asztalt teríteni a kiválasztott tanulóknak. A kosárban elhelyezett tárgyak közül ki kellett választani, mely tárgyakra van szükség, mert voltak köztük olyanok, amiket a konyhában használunk, de az asztal terítéséhez nincs szükség rájuk. Végül csoportokat alkottak és egy feladatlapot kaptak, ahol válogatni kellett a zöldségeket és a gyümölcsöket, de volt, ami nem illett a sorba.

A második állomáson a téma a káros szenvedélyek és a szerfogyasztás voltak. Mivel ehhez a korosztályhoz közel áll a mesék világa, Csukás István: Csiszta mókus négy élete című mese meghallgatása után beszélgettek. Érintették az egészséges életvitelt, a dohányzás káros hatásait az emberi szervezetre, mindezt játékos formában valósították meg. A gyerekek képkirakóztak, színező feladatokat oldottak meg.

A harmadik állomáson a gyerekek először a szőnyegen ülve meghallgatták a Tapsi Relax című mesét.  Két nyusziról szólt a mese, az egyik pozitívan, a másik negatívan gondolkodott. Utána beszélgetés keretében magyaráztuk el, gondolkoztunk velük együtt, hogy melyik gondolkodásmód vezet eredményre. Segítettük őket a pozitív gondolkodás fontosságának felismerésében. Ezután jóga gyakorlatokat végeztek a gyerekek, gyakorolták a helyes légzést, majd mesébe ágyazva elvégezték az állatutánzó gyakorlatokat.

A negyedik állomáson az egészséges életmód feltételeiről beszélgettünk. Megismerkedtek a táplálékpiramissal, majd táplálékok képeit helyezték el rajta.

Ezután csoportmunkában dolgoztak, egy egészséges ételekből álló menüsort kellett összeállítaniuk, betűrácsban zöldség-gyümölcsneveket kerestek, majd feladatlapot színeztek. Az asztalon több táplálékot (egészséges-egészségtelen) helyeztünk el, amelyeket csoportosítottak.

Az ötödik állomáshelyen akadálypálya leküzdés volt a feladat. 8 gyakorlatot kellett végrehajtaniuk a tanulóknak. Ezek között szerepelt erő, ügyességi, koordinációs és egyensúlyérzéket fejlesztő, állóképességet növelő is. Ezeken a helyeken egyéni segítségadással biztosítottuk a balesetmentes végrehajtást.

Összegzés: Az egészségnapon az iskola minden tanulója tevékenyen részt vett. Az egész napos programnak nagyon jó közösségformáló, közösségépítő ereje volt. A gyerekek remekül érezték magukat. A sokszínű programok, a kedvükre való tevékenységek felejthetetlen élményekkel ajándékozták meg őket. A program nagy mértékben hozzájárult a gyerekek egészséges életmódra neveléséhez, egészségmegőrzéséhez, szemléletformálásukhoz. Számos hasznos ismeretre tettek szert és reméljük, hogy ezeket az ismereteket alkalmazni fogják a mindennapok során is. 

Az egészségnapról készült képeket meg lehet nézni ide kattintva.TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1000