2014. november 7.
Egészségnap 4.

Egészségfejlesztő – szemléletformáló iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében - egészségnap

2014. november 7-én egészségnap volt iskolánkban. Az egészségnap során három témakört dolgoztunk fel: egészséges táplálkozás, lelki egészségfejlesztés, szerfogyasztás megelőzése. A programok célja a tanulók egészséges személyiségfejlődésének elősegítése, az egészséges táplálkozás alapjainak megismertetése, a testmozgás, valamint a dohányzás, alkoholfogyasztás- és a kábítószer használat megelőzése volt.

Az egészségnapon a teljes tanulói létszám részt vett, 3 feladatellátási helyen foglalkoztattuk a gyerekeket. A nap folyamán jelen volt – az együttműködési megállapodás keretében – a Vöröskereszt helyi szervezetének elnöke és a Védőnői Szolgálat képviselője. Mindhárom feladatellátási helyen bekapcsolódtak a programokba, beszélgettek a gyerekekkel, az állomáshelyeken követték a gyerekek tevékenységét, szórólapokat osztogattak nekik.

Részt vett a programon az Országos Mentőszolgálat képviselője, egy mentő szakápoló, aki szakszerű segítséget adott a baleset-megelőzési állomáson.

Képviselte magát a programon az Országos Alapellátási Intézet Berettyóújfalui Praxisközösség is. 4 fő kapcsolódott be az egyes állomások munkájába: népegészségügyi szakember, dietetikus, gyógytornász és pszichológus. Ez utóbbi szakember egy „Titokszobában” várta kötetlen, négyszemközti beszélgetésre a gyerekeket.

Az egészségnap már 4. alkalommal lett megrendezve a pályázat keretében, minden alkalommal törekedtünk arra, hogy az egészségtudatos magatartás kialakítása legyen az elsődleges cél. Sikerült úgy összeállítani a programokat, hogy az eddigiektől eltérő, újszerű, hasznos témaköröket érintsünk. Ilyen volt a tudatos vásárlói szokások kialakítása, az energiaital-fogyasztás káros hatásai, a kilégzéses CO mérés, gyógytorna-gyakorlatok, dietetikai tanácsadás, elsősegélynyújtási ismeretek, színterápia.

A témanapon úgy állítottuk össze a feladatokat, hogy a mindennapi élet színtereihez, a felmerülő problémákhoz kapcsolódjanak és a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodjanak.

Szerveztünk mozgással járó feladatokat (kapitánylabda, foci, játékos ügyességi versenyek, népi mozgásos gyermekjátékok), egészséges táplálkozásra épülő feladatokat (táplálékpiramis, gyümölcsök-zöldségek), káros szenvedélyek

prevenciójával összefüggő témaköröket (totó, plakátkészítés) és a lelki egészségfejlesztéshez kapcsolódó közösségépítő feladatokat.

A programok lebonyolításához komoly szervezésre volt szükség. A csoportok mindhárom helyszínen forgószínpadszerűen látogatták a kialakított állomáshelyeket.

 1. feladatellátási hely: Emeletes iskola (Komádi Fő u. 10-18.) 4-8. évfolyam + EÁI 5-8. évfolyam

8-10 óráig: a 3. és az 5-6. évfolyam sportversenyeken vett részt a sportcsarnokban és a kistornateremben.

7-8. évfolyam 7 helyszínen az egészséges táplálkozás, szerfogyasztás-megelőzés és lelki egészségfejlesztés témakörökből összeállított feladatokon vett részt.

10-12 óráig: váltás volt az évfolyamok között

Az első állomáshelyen a lelki egészségfejlesztő témakörhöz kapcsolódóan csoportmunkában viselkedési formákat párosítottak és az akarat, a kitartás edzéséhez kapcsolódó feladatot oldottak meg a tanulók. Ezt követte egy memóriafejlesztő gyakorlat az emberi kapcsolatok 10 parancsolatáról.

A második állomáson közösségépítő feladatként klasszikus activity-t játszottak az osztályok. A kihúzott szókártyán levő szót kellett elmutogatni, lerajzolni, vagy elmagyarázni. A kreativitásukat kellett mozgósítaniuk a Torrence-teszt egy egyszerűsített változatának kitöltésekor.

A harmadik állomáson baleset-megelőzési, egészségfejlesztési ismereteket közvetítettünk a tanulók számára. A segélyhívószámokat ismertették velük, majd minden tanuló megkapta őket egy könyvjelző formájában. Bemutatót tekinhettek meg elsősegély-nyújtási, kötözési ismeretekből, bemutatták nekik a különböző kötözési technikákat. Kétféle sebkötözést ők is elvégeztek: kézfej felületi sérülésének ellátását sebtapasszal és karon levő sérülés ellátását. Az állomáshelyen az Országos Mentőszolgálat munkatársa és a helyi Vöröskereszt vezetője nyújtott szakmai segítséget.

A negyedik állomáson az egészséges táplálkozás, az egészséges életmód került előtérbe. Élelmiszerpiramist állítottak össze a gyerekek, majd a zöldségkereső betűmátrix segítségével gyűjtöttek zöldségneveket. A varázsszó keresési feladatot digitális táblán oldották meg. A feladatok megoldása a svájci egészségszűrő program keretében dietetikus segítségével zajlott.

Az ötödik állomáson szintén az egészséges táplálkozás volt a téma, de egy új szemszögből. A tudatos vásárlói szokások kialakításának igényével lettek összeállítva a feladatok: igaz-hamis állítások eldöntése indoklással, keresztrejtvény, zöldségtál, feleletválasztásos teszt. Érintették az egészséges

táplálkozást, a szelektív hulladékgyűjtést és a tudatos vásárlók 12 pontjával is megismerkedtek.

A hatodik állomáson részt vett egy népegészségügyi szakember, a svájci szűrőprogram koordinátora, aki érdekes előadást tartott az osztályoknak az általuk választott témakörből. A legtöbb osztály a dohányzást, az alkoholfogyasztást és az energiaitalok káros hatását kérte témaként. A tanulók tesztet töltöttek ki, melyet a szakember segítségével értékeltek is. A tesztet helyesen kitöltők egy stresszlabdát kaptak ajándékba. Egy érdekes tesztet, kilégzése CO mérést is végeztek önként jelentkező gyerekeken, majd az eredményből levonták a tanulságokat.

A hetedik állomáson a szerfogyasztás megelőzése témakört dolgozták fel sajátos módon. A drogok kedvezőtlen hatásait kellett ábrázolniuk az emberi arcon, illetve egy kézfejen. Tanulságos alkotások születtek, az „ilyen volt” – „ilyen lett” állapotokat összevetve.

A sportállomáson minden tanuló valamilyen mozgásos tevékenységet végzett. A sportcsarnokban, a kistornateremben és a sportpályán a sport eszközeit felhasználva a gyerekek számára sportos feladatokat szerveztek. A mozgásos feladatok minden korosztály számára kihívást jelentettek, lelkesen hajtották végre azokat. A kistornateremben kapitánylabda és zsámolylabda játék volt osztályonkénti körverseny keretében. A sportcsarnokban játékos ügyességi versenyen vettek részt a gyerekek, volt kötélhúzás és labdagyűjtés időre. A sportpályán foci és büntetőrúgó-verseny volt. A pihenő csapatok tollaslabdáztak, habteniszeztek, frizbíztek, kosárlabdáztak. Részt vett az állomáshelyen a gyógytornász is, kis csoportokban gyógytorna gyakorlatokat lehetett nála elsajátítani.

A csapatok menetlevelet kaptak a programhoz, ezen minden állomáshelyen pontozták a tevékenységüket. Az állomáshelyeket menetrend segítségével látogatták az osztályok, egy állomáshelyen kb. 15-20 percig foglalkoztatták a gyerekeket. Az egészségnap végén az osztályok teljesítményét értékeltük. 3. és 5-6., valamint 7-8. évfolyamon külön oklevéllel díjaztuk az első három helyezett osztály teljesítményét.

 1. feladatellátási hely: Petőfi úti iskola (Komádi Petőfi út 62.) 4. évfolyam

A 2. feladatellátási hely első állomásán montázs készítése volt a feladat. Színes képeket, okos jó tanácsokat tartalmazó feliratokat, egészséges termékek reklámjait helyezték fel színes kartonra.

Előzetesen gyűjtőmunkát végzett az 5 csapat - 5 témában:

 • a sport
 • a víz
 • a zöldség és gyümölcs
 • a tisztálkodás - tisztaság
 • a tejtermékek.

A második állomáson megbeszélték az állomás mottójának a jelentését.

Egy mindenkiért – mindenki egyért!

Ezt követte a csapat házának az elkészítése tépéssel, ragasztással. Ezután közös játék következett. Becsukott szemmel kellett nagyság szerint sorba állni. Nagyon tetszett a játék a gyerekeknek.

A harmadik állomáson beszélgetés formájában összeszedték az ápoltsággal kapcsolatos követelményeket.

 • kézmosás
 • tusolás
 • fogmosás
 • testápolás
 • körömápolás
 • hajápolás.

Ezután megbeszélték az öltözködés szabályait, majd csoportosították a tisztálkodási szereket és az eszközöket. Ezután felsorolták az illemszabályokat. A foglalkozás végén feladatlap kitöltésén rögzítettek az elhangzottakat.

A negyedik állomáson internetes játékot játszottak a tanulók a „gyümölcsök-zöldségek” témakörben. Védd meg a gyümölcsöket a felhőktől, Buborék játék gyümölcsökkel valamint a Zuhatag játék gyümölcsökkel címszó alatt. Ezután megbeszélték a zöldségek-gyümölcsök fogyasztásának a jelentőségét, majd egészséges ételeket gyűjtöttek.

Az utolsó állomáson a népi játékok volt a témakör. A sítalp 3 gyerek összehangolt mozgása során haladt előre, a nehézséget a fordulás okozta. A gólyaláb kipróbálása után nagyon hamar rájöttek a taktikára, az egyensúly megtartása, a kéz és láb egyszerre mozgása volt a lényeg. Sok gyereknek sikerült ügyesen több métert is megtenni. Egymás segítése, bíztatása után minden csapat nagy örömmel távozott.

 1. feladatellátási hely: Táncos iskola (Komádi Fő u. 96.) 1-2. évfolyam

A 3. feladatellátási helyen az első állomáson az egészséges táplálkozással foglalkoztak a tanulók. Beszélgettek az egészségünk megőrzéséről. Ezután az Egészségbolt – Betegségbolt felirat alá csoportosították az árucikkeket. A feladat megoldása után találós kérdéseket fejtettek meg. Szókártyák – képek egyeztetése következett, melyen azt állapították meg, hogy hányszor szükséges étkezni naponta egy fejlődő szervezetnek. Végezetül csoportmunkával oldották

meg az utolsó feladatot. Az 1. osztály színezéssel, a 2. osztály számozással csoportosította  a feladatlapon a különböző táplálékokat.

A második állomáson a mozgás volt a téma. Mozgással kapcsolatos tevékenységeket kellett csoportosítani, az izmok fajtáit megnevezni. Ezután „aerobic”-ozás következett.

A harmadik állomáson a tanulóink a fény hatásáról, az élettani szükségességéről, az élővilágra gyakorolt hatásáról beszélgettek. Ezután a fény színekre bontását, majd a színeknek a szervezetre való hatását beszélték meg és ezzel egyidőben színeztek az embersémán. Megbeszélték a színeknek a gyógyító hatását, valamint hogy mit lehet vele gyógyítani. Megismerkedtek a Bioptron színterápiás készülékkel, amit ki is próbáltak.

A negyedik állomáson az volt a cél, hogy tovább bővüljön tanulóink ismerete a zöldségek és a gyümölcsök témakörében. Kedvelték a színezős feladatokat, amit páros munka formájában oldottak meg. A zöldségek, gyümölcsök képeit csoportokban ragasztották fel az évszakokhoz. Versekkel, találós kérdésekkel, zöldség- és gyümölcsszobrokról készült képekkel színesítették a foglalkozást. A végén a zöldségek és gyümölcsök kóstolása nagyon élvezetes volt tanulóink számára.

Az utolsó állomáson az egészség megőrzéséhez fontos feladatokat oldottak meg a gyerekek. Ennek érdekében öt állomáson mozgásos csapatjátékokat végeztek. Kiütőztek, pókfociztak, hokiztak. Ez utóbbi játék az újdonság erejével hatott a gyerekekre. Azért választottunk csapatjátékokat, hogy az egymással való küzdés, a szabályok betartása erősítse a közösségépítést.

Összegzés: Az egészségnapon az iskola minden tanulója tevékenyen részt vett. Az egész napos programnak nagyon jó közösségformáló, közösségépítő ereje volt. A gyerekek remekül érezték magukat. A sokszínű programok, a kedvükre való tevékenységek felejthetetlen élményekkel ajándékozták meg őket. A program nagymértékben hozzájárult a gyerekek egészséges életmódra neveléséhez, egészségmegőrzéséhez, szemléletformálásukhoz. Számos hasznos ismeretre tettek szert és reméljük, hogy ezeket az ismereteket alkalmazni fogják a mindennapok során is. 

Az egészségnaról készült képeket meg lehet tekinteni itt.TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1000