2015. január 10.
Sportnap 3.

Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek támogatása – alkalomszerű – szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek - sportnap

2015. január 10-én sportnap volt intézményünkben az alkalomszerű, szabadtéri jellegű mozgásos tevékenységek pályázati program részeként. A sportnapon 3 feladatellátási helyen, az összes tanulónk részt vett.

A sportnapon a játékos mozgásé, az ügyességé, a kitartásé és a vidámságé volt a főszerep. Az egészséges életmód szempontjából nélkülözhetetlen a fizikai aktivitás és a mozgás különösen fontos, hogy beépüljön az általános iskolai korosztály mindennapjaiba.  A sporttevékenységek lehetőséget teremtenek az egészséges életmód iránti szokásrendszer kialakítására.

A programok megtervezése során úgy állítottuk össze a feladatokat, hogy 1-8. osztályig minden korosztály életkori sajátosságait figyelembe vettük. Szempont volt az is, hogy az eltérő képességű gyerekek mindegyike találjon képességeihez alkalmazkodó tevékenységet, valamint az, hogy sikerélményhez jussanak, és jól érezzék magukat a programok során.

Az akadályverseny megszervezésének célja, hogy a sport, a testnevelés sajátos eszközeit felhasználva fejlődjön a tanulók egymás iránti tisztelete, önfegyelme és a csapatszellem.

 

1. feladatellátási hely: Emeletes iskola (Komádi Fő u. 10-18.) 3., 4-8. évfolyam + EÁI 5-7. évfolyam


Ezen a feladatellátási helyen 5 évfolyam tanulói vettek részt (3., 5., 6., 7., 8. évfolyam).  A tanulókból 5 csapatot állítottunk össze. Vegyes csapatokat hoztunk létre, amely azt jelentette, hogy nagyobb létszámú, de különböző életkorú gyerekek szerveződtek 1-1 csoportba. Az épület tanulói így öt, kb. 40 fős csoportra lettek osztva.

A tanulók öt helyszínen mérték össze erejüket, ügyességüket: sportcsarnok, kistornaterem, 2. emeleti folyosó, informatika terem, 13. terem. Egy helyszínen egy csoport tartózkodott egyszerre, majd az előírt sorrendnek megfelelően cseréltek. A gyerekek előre elkészített menetlevelet kaptak, amely tartalmazta az állomások helyszíneit és sorrendjét. Az állomásokat forgószínpadszerűen látogatták meg a gyerekek. Ez a szervezési mód már több – az iskola teljes tanulólétszámát felölelő - esemény szervezésekor optimálisnak bizonyult. Az állomások között voltak olyanok, amelyek a tanulók aktivitására épültek, mozgásos tevékenységet kellett végezniük pl. sorversenyek, váltóversenyek, akadálypálya teljesítése. Ügyeltünk arra is, hogy ezek közé az állomások közé beépítettünk a sporttal kapcsolatos, de szellemi tevékenységre épülő feladatokat is pl. sakk, olimpiák, világversenyek. A sakk mint szellemi sport már az előző sportnapon is megjelent (elméletben, kialakulása, története, alaplépések), most inkább a gyakorlásra helyeztük a hangsúlyt. Magyar sportolóink részvétele a világversenyeken, olimpiákon és az általuk elért sikerek méltó példát állítanak a gyerekek számára, erősítik a nemzettudatot, az összetartozást.  

Mint minden sportesemény lebonyolításakor, ebben az esetben is felhívtuk a gyerekek figyelmét a saját és társaik testi épségének megóvására, illetve a sporteszközök rendeltetésszerű használatára a balesetek elkerülés érdekében.

 

A feladatok állomásonként:

1. állomás:

A sportcsarnokban a csapatok akadálypályát teljesítettek. A sorakozó és a tájékoztató bemutatás után a csapat minden tagja időre végigment az akadálypályán. A feladatokat váltóversenyen formájában kellett megoldani. A csapatok teljesítményét időre mértük. Az a csapat kapott a legtöbb pontot, amelyik a legrövidebb idő alatt hajtotta végre a feladatokat.

Az akadálypálya feladatai:

  • Átfutás koordinációs létrán
  • Padon felfutás bordásfalra, leereszkedés a bordásfalon
  • Átbújás karikán, felfordított tornapadon egyensúlyozó futás, majd ismét átbújás karikán
  • Kosárra dobás
  • Gátfutás
  • Guruló átfordulás előre
  • Kapura rúgás
  • Kúszás akadály alatt

2. állomás

A tanulók egy 15-20 perces filmvetítésen vettek részt, amely a rangos sporteseményekről szólt (olimpiák, világbajnokságok, Európa-bajnokságok). Ezt követően egy totót kellett megoldaniuk a látottak alapján. Az interaktív táblára kivetített kép alapján évszámokat és sportesemények helyszíneit kellett összekapcsolniuk.

3. állomás

A kistornateremben kapitánylabda játékra került sor. A tanulók létszáma alapján 4 csapatot szerveztünk a csoport tanulóiból. Minden csapat minden csapattal játszott. A pontozás a helyezések alapján történt: 1. hely – 10 pont, 2. hely – 6 pont, 3. hely – 4 pont.

A játékhoz padokra volt szükség, amelyekkel felosztottuk a csapatok játékterét két részre, illetve gumilabdára, amivel kiütőztek a tanulók, a másik csapat tagjait kellett eltalálniuk a labdával. Ebben a játékban egyszerre két csapat játszott egymással, padokkal elválasztva, a csapat kapitányai ebben a játékban az ellenfél térfelén álltak hátul.

Játékszabály: Egyszerű kidobó, kiütő játék ez, de a csapatok passzolhatnak a kapitánynak, aki az általuk meghatározott dobással dobhat. Az eltalált játékosok kiesnek és átmennek a kapitányuk mellé az ellenfél térfelére, hátra. A földről felpattanó labda nem ér, nem esik ki a játékos. Ha valaki elkapja az ellenfél labdáját, (pl.: gyenge volt a dobás) akkor egy kiesett játékos visszaállhat a saját térfelére játszani. Csapatának elfogyása után a kapitány átmegy a saját térfelére és meghatározott élettel bírva (általában 3) folytatja a játékot. A játék az ő bukásáig tart. (Ez a játék tulajdonképpen a kézilabda előkészítő játéka.         

4. állomás
A sakk mint szellemi sport megismertetése a tanulókkal. Az állomás helyszíne az informatika terem volt. A tanulók először megtekintettek egy bemutatót a sakk történetéről Power Point bemutató formájában. A sakk játékszabályainak ismertetését szintén vetítéssel illusztráltuk, különösen nagy segítség volt ez azon tanulók számára, akik nem ismerték ezt a játékot. Megismerkedtek a sakk szabályaival, a figurákkal, az alaplépésekkel. Ezután a számítógépes sakk program segítségével a gyakorlatban is kipróbálhatták az alaplépéseket. Aki le tudta győzni a gépet, az jutalmat kapott.

5. állomás
Feladat: Térdelés a filcen, támasz a talajon, a kéz segítségével csúszás előre a célvonalig
Felszerelés:

1 db filc, 2 db bója
Feladat neve:  Nagy medve a kisbocsával
2 db bója
Csapatonként 4-5-6 pár, játékonként 2 csapat. Egy nagyobb gyerek mindkét lábfejére egy kicsi rááll. Összefogódznak és úgy mennek a célig, meg vissza. A nagyobb a medve, a kisebb a bocs. Váltás kézráütéssel.

 Feladat neve: Építő váltó
2 db 5 részes szekrény
Játék leírása: Minden sorral szemben 1-1 ötrészes szekrényt állítunk fel a célvonal mögött. A táv 6-8 m.

Az első versenyző kifut, a szekrény felső részével visszafut és a sor előtt fordítva leteszi a talajra, majd visszafut és egyenként felépíti újra, de fordítva. Ha kész, kézre ütéssel vált. A 2. versenyző az aljánál kezdi felépíteni.

Feladat: Karikás futó: páros váltó
Felszerelés: 2 kicsi és 2 db nagy karika

A gyerekek párosával  állnak fel a versenyhez. A rajtvonaltól 6-10 méterre felállított akadályt a karikába bújva futva kell megkerülni. Váltással az induláskor kell a karikába bújni. (Ha nagy a létszám, a nagy méretű karikába akár hárman is bebújhatnak.)

Feladat: Adok-kapok: - csapatjáték
10 db kislabda, 2 db reklámtáska
Egyenlő létszámú csoportokból (2 csoport) kiválasztunk egy-egy tanulót, aki zsákkal, reklámtáskával a kezében 3-5-6 m távolságra szemben áll a csapatával. Az eldobott labdát be kell gyűjtenie, közben mozoghat a célvonal mögött a dobás irányába segítve társait a célba dobásban.

 

2. feladatellátási hely: Petőfi úti iskola (Komádi Petőfi út 62.) 4. évfolyam

Az első állomáson a téli sportokkal kapcsolatos előzetes feladatokat oldottak meg a tanulók, majd beszélgettek a télről, annak a veszélyeiről és a balesetvédelemről. Ezután montázst készítettek az előzetes feladatként összegyűjtött képekből, amin téli sportok, sportolók képei láthatóak.

A második állomáson sportjátékokat játszottak tanulóink. Körverseny volt  malmozásból, dámázásból és gombfocizásból. A győztes játékosok egymás ellen is játszottak.

A harmadik állomáson guruló átfordulásokat végeztek. A rövid bemelegítés után hullahoppkarikáztak három fordulóban, majd ezután következett a bukfencezés előre és hátra.                                                                                                                                                                                         

A következő állomáson pingpong körverseny volt. Először pingpongoztak felváltva, így melegítettek be, majd következett a körverseny. Aki rontott, az kiesett. Szívesen játsszák a gyerekek ezt a játékot, a szabályokat is jól ismerik.

Az utolsó állomáson az „Egy perc és nyersz” című műsorból összeállított feladatokat oldottak meg a tanulók.

Nagy öröm volt a tanulók számára ez a feladat. Jó volt látni, hogy örültek egymás sikerének, megtapsolták, éljenezték társaikat.


3. feladatellátási hely: Táncos iskola (Komádi Fő u. 96.) 1-2. évfolyam

Az első állomáson gumilabdával végezhető gyakorlatokat végeztek első és másodikos tanulóink. A feladatok között volt labdapattogtatás helyben, ahol a tanulók körbe álltak és sípszóra pattogtatták a labdát. Ugyanezt a feladatot megnehezítettük a 2. feladatnál, amikor váltott kézzel pattogtattak. Labdapattogtatás járás közben volt a következő feladat, majd ezután páros gyakorlatok következtek: labdagurítás társnak különböző feladatokkal. Ezután a labdapattogtató sorverseny volt, melyet a gyerekek nagy lelkesedéssel végeztek.

A második állomáson tornagyakorlatokat végeztek a gyerekek zenére. A foglalkozás elején tornaeszközök fotóit kellett felismerni, majd ezután bemelegítő gyakorlatokat végeztek. Ezután jött a zenés torna.

A harmadik állomáson gumiugró gyakorlatok voltak. Ez egy zseniális fejlesztő játék. Az örömteli játék közben a gyermeket a következő területeken érik fejlesztő hatások: mozgás-koordináció, sorrendészlelés, emlékezet, testséma, téri tájékozódás, szabálytudat és koncentráció.

A negyedik állomáson játékokat tanultak a tanulók. A cél az volt, hogy az ismert játékok mellett néhány új típusú játékot is megtanuljanak, mint pl: A gólya és a béka, a pingpong labda gyűjtése és egy dobójátékot is megtanultak a Körlabda címmel. A közös játékokba a tanító nénik is bekapcsolódtak.

Az utolsó állomáson erőgyakorlatokat voltak. Függeszkedtek bordásfalon, felüléseket végeztek a bordásfalnál, tömött labdát dobtak távolságra, majd tömött labdával végeztek guggolásokat. A páros erőgyakorlatoknál az adott távolság minél hamarabbi leküzdése volt a cél. A csoportos erőgyakorlatok a csoport összerejének nagyságát mérte. Legnagyobb sikere a kötélhúzásnak volt.

A délelőtt folyamán mindenki kellemesen elfáradt és pozitív élményekkel tért haza.

Összegzés: A program tapasztalatait összegezve megállapítható, hogy egy izgalmas, élményekben gazdag, tanulságos és hasznos napot tudhattunk magunk mögött, amelyre a gyerekek remélhetőleg még sokáig emlékezni fognak. Azt tapasztaltuk, hogy a tanulók ezt a fajta versengést, megmérettetést nagyon kedvelték. Fejlődött versenyszellemük. akaraterejük, kitartásuk, erősödött csapatszellemük. Az ilyen típusú szabadidős tevékenységekre nagy igényük van, a pályázat keretében még egy alkalommal lesz módunk hasonló sportnapot szerveznünk. 

A rendezvényről több képet talál  a galériában.TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1000