2015. február 16.
Sportnap 4.

Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek támogatása – alkalomszerű – szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek - sportnap

2015. február 16-án sportnap volt intézményünkben az alkalomszerű, szabadtéri jellegű mozgásos tevékenységek pályázati program részeként. A sportnapon 3 feladatellátási helyen, az összes tanulónk részt vett.

A mozgás és a sport nagyon fontos mindenki számára, hiszen a testmozgás nem csak a testet, hanem az elmét is edzi. Az általános iskolás korú gyermekeknél kiemelten fontos jelentőséggel bír a rendszeres testmozgás. Ennél a korosztálynál nagy hangsúlyt kell fektetni a rendszeres sportolásra, a mozgáskoordináció, erő, egyensúly, gyorsaság és az állóképesség fejlesztésére.  A különböző sportágak során megtanulják a játékszabályok betartását és az ellenfél tiszteletben tartását.

„A sport megtanít tisztességesen győzni és emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít!” Ez az idézet valóban tömören összefoglalja a sport jellemfejlesztő erejét, amit ezen a sportnapon igyekeztünk kiaknázni. A sporton keresztül megtanulják a gyerekek sportszerűen kezelni a győzelmet és méltóságteljesen elviselni a vereséget.

A sportnapot játékos elemekkel színesítettük, hiszen a gyermekkor legfőbb tevékenységi formája a játék. A gyermekek a megismert sportjátékok szabályaihoz szívesen alkalmazkodnak, fontos, hogy számukra világos, érthető, életkoruknak megfelelő legyen. A mozgásos tevékenységek során javul a mozgásbiztonságuk, ügyességük, leleményességük. Fejlődnek finom mozdulataik, reagáló képességük, finomulnak érzékszerveik. A játékos sporttevékenységek hatással vannak a szókincsük és figyelmük fejlődésére is.

A közösségépítés szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír egy-egy egész napos rendezvény, amelyen különböző korosztályú csoportokat szervezünk. A mindennapos osztályközösségtől eltérő összetételű csapatok vetélkednek együtt és egymás ellen. A gyerekek megtanulnak csapatban, közösségben gondolkodni, együttműködni és adott esetben a csapattársak hibáit tolerálni és elfogadni.

 

  1. feladatellátási hely: Emeletes iskola (Komádi Fő u. 10-18.) 3., 4-8. évfolyam + EÁI 5-7. évfolyam

Ezen a feladatellátási helyen 5 évfolyam tanulói vettek részt (3., 5., 6., 7., 8. évfolyam).  A tanulókból 5 csapatot állítottunk össze. Vegyes csapatokat hoztunk létre, amely azt jelentette, hogy nagyobb létszámú, de különböző életkorú gyerekek szerveződtek 1-1 csoportba. Az épület tanulói így öt, kb. 40 fős csoportra lettek osztva.

A tanulók öt helyszínen mérték össze erejüket, ügyességüket: sportcsarnok, kistornaterem, 2. emeleti folyosó, informatika terem, 13. terem. Egy helyszínen egy csoport tartózkodott egyszerre, majd az előírt sorrendnek megfelelően cseréltek. A gyerekek előre elkészített menetlevelet kaptak, amely tartalmazta az állomások helyszíneit és sorrendjét. Az állomásokat forgószínpadszerűen látogatták meg a gyerekek. Ez a szervezési mód már több – az iskola teljes tanulólétszámát felölelő - esemény szervezésekor optimálisnak bizonyult. Az állomások között voltak olyanok, amelyek a tanulók aktivitására épültek, mozgásos tevékenységet kellett végezniük pl. sorversenyek, váltóversenyek, csapatjátékok. Ügyeltünk arra is, hogy ezek közé az állomások közé beépítettünk a sporttal kapcsolatos, de szellemi tevékenységre épülő feladatokat is.

A sportcsarnokban floorball (palánklabda) játékot játszhattak a gyerekek. Ezt a az új játékeszközt most először a sportnap keretében próbálhatták ki.

5-5 fős csapatokban körmérkőzéseken (4 mezőnyjátékos+ 1 kapus) játszottak egymással a csapatok. A pontozás az elért gólok arányában történt. Mind a lányok, mind a fiúk körében népszerű volt a játék, nagy sikert aratott a tanulók körében.

A 13-as teremben a futballal mint sportággal foglalkoztunk. A foci az egyik legnépszerűbb sportág a gyerekek körében, ez vezérelt bennünket, amikor a feladatsorokat összeállítottuk. A feladatokat csoportokban oldották meg a tanulók. A gyerekek közös munkája a csapatban dolgozás és együttműködés képességét fejlesztette. A vetélkedőre két kérdőívet állítottunk össze. Az egyik feladatlapon országneveket kellett klubcsapatok neveivel párosítani. A másik feladatlap világhírű focistákról szolt. A végrehajtás során nagyfokú érdeklődést és aktivitást tapasztaltunk. Emellett a tanterembe becsempésztük a futballmérkőzések hangulatát a digitális tábla segítségével. Futballcsapatok himnuszait, győzelmi dalait és látványos focimeccs részleteket játszottunk le.

A kistornateremben kétféle csapatjátékot szerveztünk a gyerekek számára. A „bombázó” és a „szabadulás a labdától” játékokban mérhették össze a tudásukat. A legfőbb szempont az volt, hogy minden gyermek mozogjon és részt vegyen a feladatok végrehajtásában. Az egyes csoportokat létszámtól függően 3 vagy 4 csapatba szerveztük. Minden csapat minden csapattal összemérhette a tudását és ügyességét mindkét feladatban. A gyerekek nagy lelkesedéssel, egymást biztatva, segítve vettek részt a játékokban.

Az informatika teremben kialakított állomáson a darts játék köré szerveztük a feladatokat. PowerPointos bemutató segítségével megismerkedtek a tanulók a darts történetével és játékszabályaival. A tanulói gépekre előzetesen beállított darts játékprogram segítségével megismerték a játékot, majd szabadon gyakorolhattak. Maximális pontszámot az kapott, aki le tudta győzni a gépet. Az értékeléskor a figyelmet, a koncentrációt és a kitartást, valamint a csoportok magatartását vettük figyelembe.

A második emeleti folyosón kialakított állomáshelyen ügyességi, gyorsasági váltójátékokat szerveztünk a tanulók számára. A sorversenyek feladatainak kiválasztásánál figyelembe vettük a gyerekek életkori sajátosságait, valamint azt, hogy a feladatokat különböző korcsoportba tartozó gyerekek számára kell megszerveznünk. Törekedtünk arra, hogy érdekes, a testnevelési óráktól kissé eltérő, sok játékos elemet tartalmazó feladatokat végezzenek a gyerekek.

Az állomáson a következő sorverseneket teljesítették:

  • gyorsasági verseny karikával
  • karikadobáló verseny
  • gyorsasági verseny (guruló átfordulás bójakerüléssel)
  • akadálypálya
  • Gólya viszi a fiát…
  • „Háromlábú”- páros gyorsulási verseny.

 

  1. feladatellátási hely: Petőfi úti iskola (Komádi Petőfi út 62.) 4. évfolyam

Két helyszínen bonyolítottuk le ezt a programot. Az egyik a Táncos iskola tanterme, a másik a Táncos iskola informatika terme volt. Az 5 csapatot két részre osztottuk. 3 csapat a tornateremben kezdte a sportnapot, 2 csapat az informatika teremben. A tornateremben a bemelegítést váltóverseny formájában szerveztük és bonyolítottuk le. Ezt követte a csapatok közötti kiütő verseny és a terem hoki bajnokság. Majd megismerkedtek a gyerekek a kosárlabda alapjaival, gyakorolták a labdavezetést és a palánkra dobást. Kellemesen elfáradva váltottak helyszínt. Az informatika teremben internetes sportjátékok közül válogattak könnyebb és nehezebb játékokat. Mivel kettesével ültek a gépeknél, itt is volt lehetőség páros versenyre. Jó hangulat, egészséges versengés jellemezte a délelőttöt.

 

  1. feladatellátási hely: Táncos iskola (Komádi Fő u. 96.) 1-2. évfolyam

Az első állomáson labdás ügyességi feladatokat végeztek tanulóink. Labdaadogató versennyel hangolódtak a feladatokra, majd elkezdték a feladatokat végezni. Szívesen adogatták a labdát törökülésben, hátra, majd vissza, azután terpeszállásban a lábuk között gurították hátra és a sor végére érve a fejük felett adogatták vissza.

A következő állomáson babzsákkal végezhető feladatokat oldottak meg tanulóink pl.: karral-lábbal végezhető, tartásjavító és ügyességi, versenyfeladatokat végeztek ritmusra.

A harmadik állomáson csoportos játékokat játszottak a gyerekek. „Tűz, víz, repülő”, váltóversenyek és „Kapd fel!”- játékot.

A következő állomáson „Egy perc és nyersz!” Ügyességi feladatokat végeztek tanulóink, melyet nagyon élveztek. Ezt a feladatsort játékos mozgásos feladatok követték: seprűadogatás, székfoglaló és karikadobáló.

Összegzés:

A tanulók a sportnap során fegyelmezetten, aktívan dolgoztak. A gyerekek kellemesen elfáradtak, élvezték a sok mozgással, kihívással járó játékos feladatokat. Egy sikeres, eredményes napot tölthettünk együtt sportolással.

Az alkalomszerű mozgásos tevékenységek részeként immár 4. alkalommal rendeztünk sportnapot. Mindegyik jó hangulatban telt, megállapítható, hogy a csapatszellem egyre jobb, a szurkolás, a csapatösszetartás, a jó közösségi légkör egyre fejlettebb a tanulóknál. Az önfeledt játék, a rendszeres mozgás meghozza a tanulásban is az eredményét.

Összességében megállapítható, hogy egy izgalmas, élményekben gazdag, tanulságos és hasznos napot tudhatunk magunk mögött, amire remélhetően a gyerekek még sokáig emlékezni fognak.

A sportnapról készült képeket meg lehet tekinteni itt.TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1000