2015.04.14-17. Úszás 2.

2015. április 14-17-ig a mindennapos testnevelés részét képező mozgásprogram részeként uszoda- és fürdőprogramon vett részt iskolánkból 366 tanuló a berettyóújfalui Bihar Termálliget Strand- és Termálfürdőben.


2015.02.16 - Sportnap 4.

2015. február 16-án sportnap volt intézményünkben az alkalomszerű, szabadtéri jellegű mozgásos tevékenységek pályázati program részeként. A sportnapon 3 feladatellátási helyen, az összes tanulónk részt vett.


2015.01.10 - Sportnap 3

2015 január 10-én sportnapot tartottunk iskolánkban.


2014.12.12 - Sportnap 2.

2014. december 12-én sportnapot tartottunk.


2014.11.27 - Nyelvi vetélkedő

Az emeletes iskola 2. emeletén került sor a nyelvi vetélkedőre, ahova halloween jelmezben érkeztek a versenyzők.


2014.11.17. - Lovaglás 2.

2014.11.17-21 között lovagolni voltunk a Szász tanyán Berettyóújfaluban.


2014.11.07. - Egészségnap 4.

2014. november 7-én egészségnap volt iskolánkban.


2014.10.13-17. - Nyelvi témahét 3.

Ma már egyértelmű, hogy mindenki tudja, milyen fontos a nyelvtanulás. Azoknál a diákoknak, akik az iskolapadban ülnek, nem az a kérdés, hogy beszélnek-e valamilyen nyelvet, hanem, hogy hány nyelvet beszélnek. Manapság nagyon sokan tanulnak nyelveket, de nagyon kevesek azok, akik képesek kommunikálni is egy másik nyelven. Úgy gondolom, hogy ez a programsorozat segít eszközt adni a tanulóknak, hogy képesek legyenek merni kommunikálni, merni megszólalni az adott nyelven kicsit eltérő módon, mint azt ahogyan a tanórákon megszokhatták.


2014.10.03. - Környzetvédelmi körverseny 2.

2014.10.03-án megtartott hagyományos környezetvédelmi körversenyünkről tekinthető itt meg néhány kép.


2014.09.26. - Egészségnap 3.

A 2014.09.26-án tartott egészségnapról egy kis összefoglaló.


2014.06.13 - Sportnap 1

2014. június 13-án rendeztük meg az alkalomszerű, szabadtéri jellegű mozgásos tevékenységek részeként a sportnapot iskolánkban. A tanév utolsó tanítási napja volt ez. Az év során elfáradt gyerekeknek szükségük van az aktív pihenésre, kikapcsolódásra is, így méltó utolsó napja volt ez a 2013/2014-es tanévnek.


2014.06.12 - Környezetvédelmi körverseny 1.

2014. június 12-én környezetvédelmi körverseny volt iskolánkban. A nap programjának az összeállításakor olyan egészségfejlesztő, a tanulók szemléletét formáló tevékenységeket állítottunk össze, amely elősegítette, hogy az itt tapasztaltak beépüljenek a tanulók mindennapi életébe, viselkedésébe. Ez a környezetvédelmi körverseny hagyományteremtő céllal lett megvalósítva, ezután minden tanévben meg fogjuk rendezni.


2014.05.30 - Egészségnap 2

2014. május 30-án egészségnap volt iskolánkban. Az egészségnap fő célja a tanulók egészséges életmódra nevelése, testi-lelki egészségének megőrzése volt. Sokrétű, a diákok szemléletét formáló, változatos programokkal készültünk erre a napra.


2014.05.20. - Nyelvi vetélkedő 1.

Témakörök: Gasztronómia, Húsvét, Magyarország ismeret Minden feladat frontálisan zajlott, a feladatmegoldás időre ment. A verseny 4 részből állt: ügyességi, logikai, alkotói és műveltségi részből. Minden részre 30 percet kaptak a versenyzők. Minden feladat pontozásra került, az a csapat nyert, aki a legtöbb pontot érte el. Eredményhirdetés a verseny végén volt.


2014.05.19-23 - Lovaglás 1.

2014. május 19-23-ig lovagláson vehettek részt tanulóink. A program helyszíne Berettyóújfaluban a Szász tanya volt. A tanyára Komádiból autóbusszal szállították el a gyerekeket csoportonként.


2014.04.16. - Egészségnap 1.

Az egészségnap az iskola három telephelyén folyamatosan zajlott. Alapelemei voltak a mozgásos, táplálkozással kapcsolatos és szellemi feladatok. Lényeges volt az osztályoknál nagyobb létszámú csapatok kialakítása, ezzel a gyerekek közötti kapcsolati rendszerek erősödésének segítése, valamint az együttműködés módjainak fejlesztése.


2014.04.07-11. - Nyelvi témahét 2.

Az idegen nyelv oktatása során fő feladatunk a négy alapkészség (beszéd, olvasás, írás, szövegértés) fejlesztése. A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki.


2014.03.17-21. - Nyelvi témahét 1.

Gyakorló szakemberek tapasztalatai arra utalnak, hogy az óvodai és alsó tagozatos nyelvtanítás során az anyanyelv elsajátításához hasonló folyamatok során rögzülnek az idegen nyelv szavai s bizonyos mélységig nyelvtani szabályai. A program keretében minden csoporttal az ételekről tanultunk és az azok körül gyakorlati kérdések megvizsgálása volt a cél. A program keretén belül csak angolul folytattam kommunikációt. Ezt azért tartom fontosnak, mert többször elismételtem mindent, és ha valaki figyel, akkor a gesztusokkal és a segédletek bemutatásával minden érthető, kivehető.


2013.12.9-12 Úszás 1.

Iskolánk tanulói Berettyóújfaluban úszásoktatáson vettek részt.


TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1000