A pályázatról

A pályázat részletes bemutatása

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében a komádi Barsi Dénes Általános Iskola sikeresen pályázott az Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatra.

A pályázat keretében iskolánk 106.854.040 Ft összegű támogatást nyert, melyet a 2013/2014-es és 2004/2015-ös tanévben szakmai programok megvalósítására, tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységére, pedagógusok továbbképzésére, valamint korszerű oktatástechnikai eszközök vásárlására fordítottunk.

A TÁMOP 3.1.4. -12/2-2012-1000 Innovatív oktatási módszertan bevezetése a Barsi Dénes Általános Iskolában, Komádi városában című pályázat részletes bemutatása:

A pályázat céljai:

 • az oktatási intézmények pedagógiai – módszertani megújulása
 • a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi tanár továbbképzések  megvalósításával
 • a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelése
 • a környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős tevékenységek ösztönzése
 • digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése.

A pályázat főbb tevékenységei:

 1. Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása:
  1. a környezeti nevelést, fenntarthatóságot szolgáló, környezettudatos tanórán kívüli tevékenységek támogatásának ösztönzése, egyéb alkalomszerű – szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek támogatása
  2. idegen nyelvek tanításának fejlesztése: nyelvi vetélkedők, nyelvi témahetek
  3. informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása a közoktatási intézményekben: informatika szakkör, digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségeinek megismertetése
  4. komplex közlekedési ismeretek oktatása: baleset- megelőzési, egészségfejlesztési ismeretek oktatása.
 2. Egészségfejlesztő- szemléletformáló iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében

 

 1. a mindennapos testnevelés részét képező mozgásprogramok
 2. egészségnap szervezése az egészséges táplálkozással is összefüggésben
 3. együttműködő kapcsolati háló kialakítása
 4. konfliktus- és iskolai agressziókezelési program
 5. dohányzás megelőzést és dohányzásról leszokást, szerfogyasztási problémák korai intervencióját célzó programok megvalósítása
 6. Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása, valamint korszerű oktatási módszerek, jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetése a tanmenetbe:
  1. részvétel szaktárgyi továbbképzéseken
  2. a megújuló tartalmi szabályozókhoz kapcsolódó tanártovábbképzések igénybevétele, a korszerű testneveléshez – mindennapos testneveléshez – kapcsolódó tanártovábbképzések
  3. az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés
  4. jó gyakorlatok átvétele.

A pályázat tevékenységeinek megvalósítása:

Egészségfejlesztő- szemléletformáló-iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében 

 • mindennapos testnevelés részét képező mozgásprogramok: úszás
  • 2013. december 9-12.
  • 2015. április 14-17.
 • mindennapos testnevelés részét képező mozgásprogramok: lovaglás
  • 2014. május 19-23.
  • 2014. november 17-21.
 • egészségnapok:
  • 2014. április 16.
  • 2014. május 30.
  • 2014. szeptember 26.
  • 2014. november 7.
 • tanévenként egy hagyománnyá tehető iskolai esemény: környezetvédelmi körverseny
  • 2014. június 12.
  • 2014. október 3.

 

Köznevelési intézményekben nevelési- pedagógiai tevékenységek támogatása:

 • idegen nyelvek tanításának fejlesztése: nyelvi témahetek (angol, német)
  • 2014. március 17-21.
  • 2014. április 7-11.
  • 2014. október 13-17.
  • 2014. november 17-21.
 • idegen nyelvek tanításának fejlesztése: nyelvi vetélkedő
  • 2014. május 20.
  • 2014. november 27.
 • alkalomszerű, szabadtéri jellegű mozgásos tevékenységek: sportnapok
  • 2014. június 13.
  • 2014. december 12.
  • 2015. január 10.
  • 2015. február 16.
 • komplex közlekedési ismeretek oktatása
  • baleset-megelőzési ismeretek
  • egészségfejlesztési ismeretek

Tanórán kívüli tevékenységek

Egészségfejlesztő- szemléletformáló-iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében 

 • szerfogyasztási problémák korai intervencióját célzó program
  • 8 csoportban, csoportonként 8 alkalommal
 • dohányzás megelőzés és dohányzásról leszokást célzó program
  • 8 csoportban, csoportonként 8 alkalommal
 • konfliktus-és iskolai agressziókezelési program
  • 6 csoportban, csoportonként 20 alkalommal

 

Köznevelési intézményekben nevelési- pedagógiai tevékenységek támogatása:

 • gazdasági és pénzügyi ismeretek bővítése a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását elősegítő intézményi innováció
  • 1 csoportban 72 alkalom
 • nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek feldolgozásához és megismeréséhez kapcsolódó tanórán kívüli tevékenység
  • 1 csoportban 72 alkalom
 • informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása (informatika szakkör)
  • 5 csoportban, csoportonként 72 alkalommal
 • informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása (nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségeinek megismertetése): 50 fő pedagógus részére

 

Esetmegbeszélések

Egészségfejlesztő- szemléletformáló-iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében 

 • személyközpontú módszerek segítésére esetmegbeszélő csoportban (tanítók, tanárok, osztályfőnökök), esetdokumentáció készítése
  • 4 alkalommal

Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása, valamint korszerű oktatási módszerek, jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetése a tanmenetbe

 • szaktárgyi továbbképzések

Megvalósítandó elem

Lefedett témakör

Képzés óraszám

Résztvevők száma

Szaktárgyi továbbképzések

Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása, valamint korszerű oktatási módszerek, jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetése a tanmenetbe – Természettudomány

30

2 fő

Szaktárgyi továbbképzések

Drámapedagógia, tánc, mozgás, zene, hagyományőrzés, kézművesség, vizuális kultúra

30

2 fő

Szaktárgyi továbbképzések

Gyermek- és ifjúságvédelem, diáktanácsadás

30

2 fő

Szaktárgyi továbbképzések

Az intézmény mindennapi szakmai munkáját segítő támogató és kiegészítő tevékenységgel kapcsolatos képzések
Olvasáspedagógia

30

2 fő

Szaktárgyi továbbképzések

Jó gyakorlatok új tartalmak bevezetése a tanmenetbe

30

5 fő

Szaktárgyi továbbképzések

Eltérő oktatási igényű és sajátos nevelési igényű tanulók nevelésével és oktatásával kapcsolatos képzések Esélyegyenlőség, társadalmi integráció

30

2 fő

Szaktárgyi továbbképzések

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása; Integráció; inklúzió; fejlesztő pedagógia; terápia

30

2 fő

 • a megújuló tartalmi szabályozókhoz kapcsolódó tanártovábbképzések igénybevétele, a korszerű testneveléshez – mindennapos testneveléshez – kapcsolódó tanártovábbképzések

Megvalósítandó elem

Lefedett témakör

Képzés óraszám

Résztvevők száma

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Új nevelési feladatokhoz kapcsolódó ismeretek elsajátítása (pályaorientáció)

30

 

14 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Új nevelési feladatokhoz kapcsolódó ismeretek elsajátítása korszerű testnevelés – mindennapos testnevelés

30

5 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Megfelelő szolgálatokkal való együttműködés javítását célzó képzések

30

10 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Tanulási és magatartási problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzések

30

 

10 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Családpedagógiai továbbképzések

30

2 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Egészségtan, ill. életvitel témájú szakirányú továbbképzés

30

2 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Rekreációs és élethosszig tartó testmozgások tárgyú továbbképzés

30

2 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Egészséges életmódra nevelés (egészségvédelem) tárgyú továbbképzés

30

2 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Környezettudatos magatartás tárgyú továbbképzés

30

2 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Természetismeret tárgyú továbbképzés

30

 2 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Biomechanilag helyes testtartást kialakító, speciális mozgás- és tartásjavító tornát oktató továbbképzés

30

2 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Művészetek egészség- és személyiségfejlesztő hatású alkalmazását oktató továbbképzés

30

2 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Társas kapcsolati készségek gyakorlását szolgáló tanulói csoportok vezetésére képesítő továbbképzés

30

 2 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Elsősegélynyújtás, balesetmegelőzési ismeretek tárgyú továbbképzés

30

2 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzések

A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése

30

1 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Népismeret

30

2 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására

30

 2 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Vezetők, változások – változásmenedzsment, új intézményi szerepkörök: vezetői, irányítási feladatok

30

3 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

A konfliktuskezelési készség és a szociális kompetenciák fejlesztése

30

4 fő

 

 • az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés

 

 

Megvalósítandó elem

Lefedett témakör

Képzés óraszám

Résztvevők száma

IKT továbbképzés

Az aktív táblák használata, beépítése a tanítás-tanulás folyamatába, tanulásszervezés

30

17 fő

 

 • jó gyakorlatok átvétele

Pénteki forgatag nevű jó gyakorlat átvétele
TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1000