Továbbképzések

Megvalósítandó elem

Lefedett témakör

Képzés óraszám

Résztvevők száma

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Új nevelési feladatokhoz kapcsolódó ismeretek elsajátítása (pályaorientáció)

30

 

14 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Új nevelési feladatokhoz kapcsolódó ismeretek elsajátítása korszerű testnevelés – mindennapos testnevelés

30

5 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Megfelelő szolgálatokkal való együttműködés javítását célzó képzések

30

10 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Tanulási és magatartási problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzések

30

 

10 fő

Szaktárgyi továbbképzések

Jó gyakorlatok új tartalmak bevezetése a tanmenetbe

30

5 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Családpedagógiai továbbképzések

30

2 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Egészségtan, ill. életvitel témájú szakirányú továbbképzés

30

2 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Rekreációs és élethosszig tartó testmozgások tárgyú továbbképzés

30

2 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Egészséges életmódra nevelés (egészségvédelem) tárgyú továbbképzés

30

2 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Környezettudatos magatartás tárgyú továbbképzés

30

2 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Természetismeret tárgyú továbbképzés

30

 2 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Biomechanilag helyes testtartást kialakító, speciális mozgás- és tartásjavító tornát oktató továbbképzés

30

2 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Művészetek egészség- és személyiségfejlesztő hatású alkalmazását oktató továbbképzés

30

2 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Társas kapcsolati készségek gyakorlását szolgáló tanulói csoportok vezetésére képesítő továbbképzés

30

 2 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Elsősegélynyújtás, balesetmegelőzési ismeretek tárgyú továbbképzés

30

2 fő

Szaktárgyi továbbképzések

Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása, valamint korszerű oktatási módszerek, jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetése a tanmenetbe – Természettudomány

30

2 fő

Szaktárgyi továbbképzések

Drámapedagógia, tánc, mozgás, zene, hagyományőrzés, kézművesség, vizuális kultúra

30

2 fő

Szaktárgyi továbbképzések

Gyermek- és ifjúságvédelem, diáktanácsadás

30

2 fő

Szaktárgyi továbbképzések

Az intézmény mindennapi szakmai munkáját segítő támogató és kiegészítő tevékenységgel kapcsolatos képzések
Olvasáspedagógia

30

2 fő

Szaktárgyi továbbképzések

Eltérő oktatási igényű és sajátos nevelési igényű tanulók nevelésével és oktatásával kapcsolatos képzések Esélyegyenlőség, társadalmi integráció

30

2 fő

Szaktárgyi továbbképzések

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása; Integráció; inklúzió; fejlesztő pedagógia; terápia

30

2 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzések

„A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése”

30

1 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Népismeret

30

2 fő

IKT továbbképzés

„Az aktív táblák használata, beépítése a tanítás-tanulás folyamatába, tanulás szervezés”

30

17 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására

30

 2 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

Vezetők, változások – változásmenedzsment, új intézményi szerepkörök: vezetői, irányítási feladatok

30

3 fő

Pedagógiai módszertani továbbképzés

„A konfliktuskezelési készség és a szociális kompetenciák fejlesztése”

30

4 fő
TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1000